Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45037
Title: Features of the freights inernational delivery organization in the conditions of digital economy
Other Titles: Особливості організації міжнародної доставки вантажів в умовах цифрової економіки
Authors: Шевченко, Юлія Вікторівна
Глущенко, Микита
Shevchenko, Yuliya
Hlushchenko, Mykyta
Keywords: міжнародна організація
діяльність
ефективність
технології
цифрова економіка
Issue Date: Nov-2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Shevchenko Y., Mudryk V. Logisics supply chain managment of enteprise // Інноваційні технології: Матеріали наук.-техн. конф. студентів, аспірантів, докторантів та молодих учених / за заг. ред. Горінова П. В., Бабікової К. О., Мельничук Л. М. ; ІНТЛ НАУ (м. Київ, 25-26 листоп. 2020 р.). Київ, 2020. 422 с. : Матеріали наук.-техн. конф. студентів, аспірантів, докторантів та молодих учених, Київ, 25–26 листопада 2020. Київ, 2020. P. 361—365.
Abstract: International transport services are bought and sold in international transport markets, which differ depending on the modes of transport, the goods transported, and regional specificities. International transportation can be direct (without reloading operations), mixed (using two or more modes of transport), direct mixed (using different modes of transport, but according to common transport documents). International transport services include not only the transportation activity itself, but also a number of related operations (delivery of cargo to the nearest cargo terminal - port, railway junction, etc.; loading, reloading, unloading of transported goods or baggage; temporary storage at intermediate points, re-issuance of documents, and sometimes insurance). The costs associated with paying for mainline modes of transport and related operations are the transport costs of the cargo owner. The company that owns the goods and the carrier companies participate in the international transport process, which conclude a contract of carriage between themselves.
Міжнародні транспортні послуги купують і продають у міжнародному транспорті ринки, які різняться залежно від видів транспорту, товарів, що перевозяться, та регіональні особливості. Міжнародні перевезення можуть бути прямими (без перевантажувальні операції), змішані (з використанням двох і більше видів транспорту), прямі змішані (з використанням різних видів транспорту, але згідно загальних транспортних документів). Міжнародні транспортні послуги включають не лише транспортну діяльність сама, але також низка супутніх операцій (доставка вантажу до найближчого вантажу термінал - порт, залізничний вузол тощо; навантаження, перевантаження, розвантаження перевезених товари або багаж; тимчасове зберігання в проміжних пунктах, перевипуск документи, а іноді і страхування). Витрати, пов'язані з оплатою основних видів транспорту та пов'язані з ними операції - це транспортні витрати власника вантажу. Компанія, якій належить товар, та компанії-перевізники беруть участь у міжнародний транспортний процес, який укладає договір перевезення між Росією самі.
Description: Інноваційні технології: Матеріали наук.-техн. конф. студентів, аспірантів, докторантів та молодих учених / за заг. ред. Горінова П. В., Бабікової К. О., Мельничук Л. М. ; ІНТЛ НАУ (м. Київ, 25-26 листоп. 2020 р.). Київ, 2020. 422 с. 335-340
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45037
Appears in Collections:Матеріали конференцій кафедри організації авіаційних перевезень

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
FEATURES OF THE FREIGHTS INTERNATIONAL DELIVERY ORGANIZATION IN THE CONDITIONS OF DIGITAL ECONOMY.pdfматеріали конференції3.42 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.