Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45130
Title: Теоретико-методичні засади формування мультимедійного мотиваційного рекламного контенту
Other Titles: Theoretical and methodological principles of formation of multimedia motivational advertising content
Теоретико-методические основы формирования мультимедийного мотивационного рекламного контента
Authors: Мисаковець, Каріна Іванівна
Keywords: контент
дипломна робота
контент
content
graduate work
дипломная работа
Issue Date: Jan-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Роль мотиваційного мультимедійного контенту на сьогодні відіграє велику роль у інформаційному просторі. А саме мотивація електронного контенту сприяє заохоченню суспільства до перегляду, читанню та знаходженню мультимедійної інформації. Рекламний мотиваційний контент можна реалізувати за допомогою мультимедіа, а саме: фото, відео, сайту. Розширення можливостей подання та сприйняття інформації, набуває у інформаційному суспільстві все більшої важливості. Мультимедіа є ефективною технологією завдяки властивим їй якостям інтерактивності, гнучкості й інтеграції різних типів інформації.
The role of motivational multimedia content today plays a major role in the information space. Namely, the motivation of electronic content helps to encourage society to view, read and find multimedia information. Advertising motivational content can be implemented using multimedia, namely: photos, videos, site. Expanding the possibilities of presenting and perceiving information is becoming increasingly important in the information society. Multimedia is an effective technology due to its inherent qualities of interactivity, flexibility and integration of different types of information.
Роль мотивационного мультимедийного контента на сегодня играет большую роль в информационном пространстве. А именно мотивация электронного контента способствует поощрению общества к просмотру, чтению и нахождению мультимедийной информации. Рекламный мотивационный контент можно реализовать с помощью мультимедиа, а именно: фото, видео, сайта. Расширение возможностей представления и восприятия информации, приобретает в информационном обществе все большую важность. Мультимедиа является эффективной технологией благодаря присущим ей качествам интерактивности, гибкости и интеграции различных типов информации.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 29.12.2020 р. №580/од Керівник проекту: доктор педагогічних наук, професор Лобода Світлана Миколаївна
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45130
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти освітнього ступеня "Магістр" кафедри комп'ютерних мультимедійних технологій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФМВ_2020_186_Мисаковець К.І.pdfДипломна робота986.05 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.