Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45132
Title: Методи та засоби проектування анімаційного відеоконтенту
Other Titles: Methods and means of designing animated video content
Методы и средства проектирования анимационного видеоконтента
Authors: Засуха, Євгеній Олександрович
Keywords: анімація
animation
анимация
відеоконтент
video content
видеоконтент
дипломна робота
graduate work
дипломная работа
Issue Date: Jan-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Можливості технологій анімації дозволяють вдихнути життя в статичні речі, постійно створювати нове, те що навіть не можливо уявити або втілити у реальному житті. Анімація в більшості випадків не має якогось окремого значення, розуміння або пояснення. Звичайно анімація це не тільки мультиплікація, мультфільми або покадрові відеоролики. Анімація знайшла застосування майже у всіх сферах життя, а саме: це телебачення, кіно, інтернет, соціальні мережі, комп'ютерні ігри, презентації, та деякі сервіси.
The possibilities of animation technologies allow you to breathe life into static things, constantly create new things that are not even possible to imagine or embody in real life. Animation in most cases does not have any particular meaning, understanding or explanation. Of course, animation is not just cartoons, cartoons or time-lapse videos. Animation has found application in almost all spheres of life, namely: television, cinema, the Internet, social networks, computer games, presentations, and some services.
Возможности технологий анимации позволяют вдохнуть жизнь в статические кстати, постоянно создавать новое, то даже невозможно представить или воплотить в реальной жизни. Анимация в большинстве случаев не имеет какого-то отдельного значения, понимание или объяснение. Конечно анимация это не только мультипликация, мультфильмы или покадровые видеоролики. Анимация нашла применение почти во всех сферах жизни, а именно: это телевидение, кино, интернет, социальные сети, компьютерные игры, презентации, и некоторые сервисы.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 29.12.2020 р. №580/од Керівник проекту: д.п.н., проф. Лобода Світлана Миколаївна
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45132
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри комп'ютерних мультимедійних технологій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФМВ_2020_186_Засуха Є.О.pdfДипломна робота11.92 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.