Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45150
Title: Інформаційно-технологічні особливості проєктування інтерфейсу державної установи
Other Titles: Information and technological features of designing the interface of a public institution
Информационно-технологические особенности проектирования интерфейса государственного учреждения
Authors: Супрун, Ілля Анатолійович
Keywords: інтерфейс
проєктування
interface
designing
интерфейс
проектирование
дипломна робота
graduate work
дипломная работа
Issue Date: Jan-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: В умовах сьогодення актуальною проблемою є швидкість доступу до інформації, а також перевірка даної інформації на достовірність. В часи диджиталізації основним джерелом інформації є інтернет, проте вітчизняні державні веб-ресурси розміщені в мережі знаходяться в занедбаному стані, через технології та підхід до їх створення. Проте вони є важлимим ланцюжком в комп’ютеризації суспільства, адже в першу чергу вони виконують інформативні функції та комунікативні, а також довзоляють запровадити проекти що дозволяють висвітлювати найважливішу інформацію, всім користувачам не залежно від іх професійної діяльності.
In today's conditions, the urgent problem is the speed of access to information, as well as the verification of this information for accuracy. In the age of digitalization, the main source of information is the Internet, but domestic public web resources hosted on the Internet are in an abandoned state, due to technology and the approach to their creation. However, they are an important chain in the computerization of society, because they primarily perform informative and communicative functions, as well as allow the implementation of projects that cover the most important information, all users, regardless of their professional activities.
В современных условиях актуальной проблемой является скорость доступа к информации, а также проверка данной информации на достоверность. Во времена диджитализации основным источником информации является интернет, однако отечественные веб-ресурсы размещены в сети находятся в запущенном состоянии, из-за технологии и подход к их созданию. Однако они важлимим цепочкой в ​​компьютеризации общества, ведь в первую очередь они выполняют информативные функции и коммуникативные, а также довзоляе ввести проекты позволяющие освещать важнейшую информацию, всем пользователям независимо от их профессиональной деятельности.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 29.12.2020 р. №580/од, про розміщення кваліфікаційних робіт вищої освіти в репозитарії НАУ. Керівник проекту: доктор педагогічних наук, професор Лобода Світлана Миколаївна
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45150
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти освітнього ступеня "Магістр" кафедри комп'ютерних мультимедійних технологій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФМВ_2020_186_Супрун І.А.pdfДипломна робота3.53 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.