Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45152
Title: Інтернет технології корпоративного інформаційного порталу приватної науково-дослідної компанії
Other Titles: Internet technologies of the corporate information portal of a private research company
Интернет технологии корпоративного информационного портала частной научно-исследовательской компании
Authors: Ковальчук, Маргарита Михайлівна
Keywords: контент
портал
content
контент
portal
портал
дипломна робота
graduate work
дипломная работа
Issue Date: Jan-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: З популяризацією ведення бізнесу в інтернет-просторі все більше компаній прагнуть мати власний простір для розміщення та управління товарами. Основою створення успішної та прибуткової компанії є наявність закритої мережі, у якій співробітники матимуть можливість отримати всю наявну інформацію про клієнтів та їхні потреби. Надання доступу до закритих джерел інформації робить компанію лояльною до співробітників, а самих службовців більш відданими роботі над спільним продуктом. Вдалим рішенням для ведення підприємницької діяльності є створення корпоративного інформаційного порталу, користувачі якого мали б змогу користуватися корпоративними даними та опрацьовувати їх, приносячи користь компанії.
With the promotion of doing business in the Internet space, more and more companies are seeking to have their own space for placement and management of goods. The basis for creating a successful and profitable company is the presence of a closed network in which employees will be able to obtain all available information about customers and their needs. Providing access to closed sources of information makes the company loyal to employees, and employees themselves more committed to working on a common product. A good solution for doing business is to create a corporate information portal, whose users would be able to use corporate data and process it, benefiting the company.
С популяризацией ведения бизнеса в интернет-пространстве все больше компаний стремятся иметь собственное пространство для размещения и управления товарами. Основой создания успешной и прибыльной компании является наличие закрытой сети, в которой сотрудники смогут получить всю имеющуюся информацию о клиентах и ​​их потребностях. Предоставление доступа к закрытым источникам информации делает компанию лояльной к сотрудникам, а самих служащих более преданными работе над совместным продуктом. Удачным решением для ведения предпринимательской деятельности является создание корпоративного информационного портала, пользователи которого имели возможность пользоваться корпоративными данными и обрабатывать их, принося пользу компании.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 29.12.2020 р. №580/од, про розміщення кваліфікаційних робіт вищої освіти в репозитарії НАУ. Керівник проекту: к.т.н., доцент Бобарчук Олександр Антонович
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45152
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти освітнього ступеня "Магістр" кафедри комп'ютерних мультимедійних технологій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФМВ_2020_186_Ковальчук М.М.pdfДипломна робота5.31 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.