Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45161
Title: Методика створення зображувального ЗD контенту для віртуальних музеїв
Other Titles: Methods of creating pictorial ZD content for virtual museums
Методика создания изобразительного ЗD контента для виртуальных музеев
Authors: Шкурупій, Олександра Андріївна
Keywords: віртуальний музей
виртуальный музей
virtual museum
дипломна робота
graduate work
дипломная работа
Issue Date: Jan-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Багато необхідної інформації є на просторах інтернету, доступ до якої можна отримати в декілька секунд, що значно економить час. Тому зараз набувають популярності онлайн-музеї, в яких можна отримати доступ до всіх експонатів та побачити все те, що і в реальному житті, не встаючи за екрану монітора. Тому аби в повній мірі мати змогу передати все різноманіття музейних експонатів та всі їх деталі широко застосовується метод створення 3D моделей. Такі моделі дозволяють отримати повне уявлення про предмет, який навіть ніколи не бачили в реальному житті.
A lot of necessary information is available on the Internet, which can be accessed in seconds, which saves a lot of time. That's why online museums are gaining popularity now, where you can access all the exhibits and see everything in real life without getting up from the monitor screen. Therefore, in order to be able to fully convey all the variety of museum exhibits and all their details, the method of creating 3D models is widely used. Such models allow you to get a complete picture of an object that has never even been seen in real life.
Многие необходимой информации является на просторах интернета, доступ к которой можно получить в несколько секунд, что значительно экономит время. Поэтому сейчас приобретают популярность онлайн-музеи, в которых можно получить доступ ко всем экспонатов и увидеть все то, что и в реальной жизни, не вставая с экрана монитора. Поэтому чтобы в полной мере иметь возможность передать все многообразие музейных экспонатов и все их детали широко применяется метод создания 3D моделей. Такие модели позволяют получить полное представление о предмете, который даже никогда не видели в реальной жизни.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 29.12.2020 р. №580/од, "Про розміщення кваліфікаційних робіт вищої освіти в репозитарії НАУ" Керівник проекту: доцент, Бобарчук Олександр Антонович
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45161
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти освітнього ступеня "Магістр" кафедри комп'ютерних мультимедійних технологій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФМВ_2020_186_Шкурупій О.А.pdfДипломна робота7.04 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.