Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45166
Title: Інформаційно-технологічні особливості проектування та використання мобільних додатків мультимедіа
Other Titles: Information and technological features of design and use of mobile multimedia applications
Информационно-технологические особенности проектирования и использования мобильных приложений мультимедиа
Authors: Юсин, Оксана Сергіївна
Keywords: мобільний додаток
mobile application
мобильное приложение
дипломна робота
graduate work
дипломная работа
Issue Date: Jan-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Мова програмування — це штучна мова, створена для передачі команд машинам, зокрема комп'ютерам. Мови програмування використовуються для створення програм, котрі контролюють поведінку машин, та запису алгоритмів. База даних – сукупність даних, організованих відповідно до концепції, яка описує характеристику цих даних і взаємозв'язки між їх елементами; ця сукупність підтримує щонайменше одну з областей застосування. В загальному випадку база даних містить схеми, таблиці, подання, збережені процедури та інші об'єкти.
A programming language is an artificial language created to send commands to machines, including computers. Programming languages are used to create programs that control the behavior of machines and write algorithms. Database - a set of data organized according to the concept that describes the characteristics of these data and the relationship between their elements; this set supports at least one of the applications. In the general case, the database contains diagrams, tables, views, stored procedures and other objects.
Язык программирования - это искусственный язык, созданный для передачи команд машинам, в частности компьютерам. Языки программирования используются для создания программ, которые контролируют поведение машин, и записи алгоритмов. База данных - совокупность данных, организованных в соответствии с концепцией, которая описывает характеристику этих данных и взаимосвязи между их элементами; эта совокупность поддерживает как минимум одну из областей применения. В общем случае база данных содержит схемы, таблицы, представления, хранимые процедуры и другие объекты.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 29.12.2020 р. №580/од, "Про розміщення кваліфікаційних робіт вищої освіти в репозитарії НАУ" Керівник проекту: професор, Мелешко Микола Андрійович
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45166
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти освітнього ступеня "Магістр" кафедри комп'ютерних мультимедійних технологій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФМВ_2020_186_Юсин О.С.pdfДипломна робота3.47 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.