Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45173
Title: Усвідомлення студентами наукового внеску представників глибинної психології на засадах рефлексивного підходу
Other Titles: Students awareness of the scientific contribution of representatives of deep psychology on the basis of a reflective approach
Authors: Семиченко, Валентина Анатоліївна
Semuchenko, Valentyna
Keywords: основи глибинної психології
рефлексивний підхід
освітні парадигми
біографічний метод
basics of deep psychology
reflexive approach
educational paradigms
biographical method
Issue Date: 2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Семиченко В.А. Усвідомлення студентами наукового внеску представників глибинної психології на засадах рефлексивного підходу / В.А. Семиченко // Психологія свідомості: теорія і практика наукових досліджень. – Київ, 2020. – С. 178 – 182
Abstract: Розглядаються особливості викладання курсу «Методичні та теоретичні основи глибинної психології, аналізується доцільність організації навчального матеріалу і роботи студентів на засадах біографічного підходу, доводиться ефективність включення в навчальний процес процедур усвідомлення студентами залежності ідей, що висувалися провідними вченими галузі глибинної психології, від їх життєвого шляху.
Peculiarities of teaching the course "Methodological and theoretical foundations of deep psychology" are analyzed, the expediency of organizing educational material and students' work on the basis of biographical approach is analyzed, the effectiveness of including in the educational process.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45173
ISBN: 978-617-7832-67-5
Appears in Collections:Матеріали конференції кафедри педагогіки та психології професійної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Семиченко_тези.pdfтези293.36 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.