Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45251
Title: Система відновлення ортозображень
Authors: Задорожний, Гліб Євгенович
Keywords: засоби автоматизації
відновлення ортозображень
геозображення
інтерполяція
екстраполяція
текстурне зображення
фільтрація
дипломна робота
Issue Date: 22-Dec-2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Задорожний Г.Є. Система відновлення ортозображень. - Кваліфікаційна робота здобувача вищої освіти. - Київ, Національний авіаційний університет. - 2020. - 81 с.
Abstract: Ніколи раніше вчені і практики, що працюють в області наук про Землю і суспільстві, не мали справи з такою кількістю карт самого різного призначення і тематики, а крім того, аерознімків та космічних знімків, тривимірних моделей, електронних карт, анімацій та інших екранних зображень. Прогрес геоінформаційного картографування, дистанційного зондування та засобів телекомунікації привів до того, що карти традиційного типу перестали бути єдиним і неподільним засобом пізнання навколишнього світу. Зйомки в будь-яких масштабах і діапазонах, з різним просторовим охопленням ведуться на землі і під землею, на поверхні океанів і під водою, з повітря і з космосу. Всі безліч карт, знімків та інших подібних моделей можна позначити загальним терміном - геозображення» . Термін його такий: геозображенне- це будь-яка просторово-часова, масштабна, генералізована модель земних (планетних) об'єктів або процесів, представлена в графічній формі. У цьому формулюванні відзначені головні властивості, притаманні всім геозображенням (масштаб, генералізованість , наявність графічних образів), і зазначена їхня специфіка - це зображення Землі і планет .
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 29.12.2020 р. №580/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт вищої освіти в репозиторії НАУ". Керівник дипломної роботи: д.т.н., професор кафедри авіаційних комп’ютерно-інтегрованих комплексів, Мухіна Марина Петрівна
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45251
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри авіаційних комп'ютерно-інтегрованих комплексів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Задорожний_Дипломна робота.pdf2.56 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.