Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45388
Title: Automatic control system of mirror orientation of solar electric power station
Other Titles: Автоматична система керування орієнтацією дзеркал сонячної електростанції
Authors: Дьячин, Артем Олексійович
Keywords: дипломна робота
сонячна електростанція
автоматизована система
сервер
мережеве обладнання
automated system
control system
sun power station
server
network equipment
debian
arduino
ethernet
poe
Issue Date: 23-Dec-2020
Publisher: National aviation university
Citation: Diachyn A. O. Automatic control system of mirror orientation of solar electric power station - Kyiv, National aviation university. - 2020, 97 p.
Abstract: The solar battery is the generator of alternative types of energy turning solar radiation into electricity. Solar energy is inexhaustible and that is very important, - is ecologically safe. In fact, the only essential lack of receiving energy from the Sun is the low efficiency of such installations. For example, now the efficiency of the solar battery on the basis of single-crystal silicon about 15%. What does the efficiency of a solar power plant depend on? It is natural that from many more or less significant factors, but the basic from them is orientation of battery cells concerning a radiation source (Sun). Such fact is absolutely obvious: rigidly fixed solar battery configured to the midday sun develops the maximum quantity of energy at noon when sunshine fall perpendicularly to its surface. And what occurs in other time? The incidence angle of beams on the battery is small, and the amount of the developed energy sharply decreases. And each user wants that its solar power plant developed equally high amount of energy throughout the day. And it can be reached! Illumination of solar batteries should be supported at optimum level. The various systems of tracking — from protozoa analog to analog and digital are developed for maintenance of this level. The system of tracking the sun is a device for orientation of the photovoltaic solar array or for deduction of the solar reflector turned to the Sun.
Сонячна батарея є генератором альтернативних видів енергії, що перетворює сонячне випромінювання на електрику. Сонячна енергія невичерпна, і що дуже важливо, - екологічно безпечна. Насправді єдиним суттєвим недоліком отримання енергії від Сонця є низька ефективність таких установок. Наприклад, зараз ефективність сонячної батареї на основі монокристалічного кремнію становить близько 15%. Від чого залежить ефективність сонячної електростанції? Природно, що з багатьох більш-менш значущих факторів, але основним з них є орієнтація елементів батареї щодо джерела випромінювання (Сонця). Цей факт абсолютно очевидний: жорстко закріплена сонячна батарея, налаштована на полуденне сонце, виробляє максимальну кількість енергії опівдні, коли сонце падає перпендикулярно до його поверхні. А що відбувається в інший час? Кут падіння променів на батарею невеликий, і кількість виробленої енергії різко зменшується. І кожен користувач хоче, щоб його сонячна електростанція виробляла однаково велику кількість енергії протягом дня. І до нього можна дійти! Освітлення сонячних батарей повинно підтримуватися на оптимальному рівні. Для підтримки цього рівня розроблені різні системи відстеження - від найпростіших аналогових до аналогових та цифрових. Система відстеження Сонця - це пристрій для орієнтації фотоелектричної сонячної батареї або для відведення сонячного відбивача, поверненого до Сонця.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 29.12.2020 р. №580/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії НАУ".Керівник дипломної роботи: к.т.н., доц., професор кафедри авіаційних комп’ютерно-інтегрованих комплексів, Сергеєв Ігор Юрійович
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45388
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри авіаційних комп'ютерно-інтегрованих комплексів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Диплом Дьячин.pdfДиплом з пояснювальною запискою1.83 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.