Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45561
Title: Організація і методика обліку аналізу та аудиту розрахунків з постачальниками та підрядниками на авіаційному підприємстві
Authors: Масюк, Ірина Ігорівна
Keywords: підрядники
кредитори
постачальники
дисконтування
програма аудиту
дипломна робота
Issue Date: 2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Частка кредиторської заборгованості у структурі балансу має високий відсоток, що безумовно впливає на виробничі процеси в цілому. Кожна дебіторська заборгованість є чиєюсь кредиторською заборгованістю і навпаки. Кожне підприємство стикалося з невиплатою боргів у будь-якому напрямку. У даній роботі ми розглянемо облік, аналіз та аудит над розрахунками з постачальниками і підрядниками. Для дослідження та покращення становища підприємства використовують аналіз фінансової звітності всього підприємства, та окремих галузей, для виявлення фінансових проблем, та їх вирішення. Аудит діяльності підприємства допомагає управлінському персоналу підприємства підготуватися до майбутньої перевірки податкової служби, та знайти недоліки у системі бухгалтерського обліку, покращити господарську діяльність та бути впевненими у виконаному процесі. В обов’язковому порядку для коректного проведення операцій з кредиторської заборгованості підприємство повинно дотримуватися законодавчих актів, положень стандартів бухгалтерського обліку. Відносини між постачальниками та замовниками мають велике значення. Так як довіра і кредитна історія дозволяє швидше провести розрахунок і отримати бажані товари та послуги. Основним видом витрат являється кредиторська заборгованість за товари, роботи і послуг.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 29.12.2020 р. №580/од Керівник проекту: к.е.н. доцент Овсюк Ніна Василівна
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45561
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри обліку та аудиту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФЕБА_2020_071_Масюк І.І.__.pdfДипломна робота10.95 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.