Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45566
Title: Організація і методика обліку аналізу та аудиту основних засобів на авіаційному підприємстві
Authors: Рубан, Анастасія Вадимівна
Keywords: методика обліку
аналіз
основні засоби
дипломна робота
Issue Date: 2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Економіка нашої країни перебуває в розвивитку за законами ринку. Ринкова економіка предрікає становлення і розвиток підприємств різних організаційно-правових форм, основаних на різних видах приватної та державної власностей, поява нових засновників - як окремих субєктів, так і нових підприємств. Виникає такий вид економічної діяльності, як підприємництво, тобто діяльність, пов'язана з виробництвом і втіленням продукції, виконанням робіт, наданням послуг або ж продажем техніки або товарів, необхідних споживачу. На сучасному етапі перетворення до ринкових відносин виникає потреба прискореного розвитку виробничої інфраструктури, в тому числі транспорту, літаків та вагонобудування, що забезпечує надійне визнання матеріальних ресурсів. Тому, зміна економіки до ринкових відносин передбачає поліпшення використання різноманітних елементів виробничо-економічного потенціалу країни. Незбіжність між накопиченим потужним потенціалом і низьким рівнем його використання визначає необхідність реалізації комплексу заходів соціально-економічного, технічного, виробничого характеру. Зрозуміло, що основною проблемою при цьому є підвищення ефективності використання основних засобів як промисловості в цілому, відповідного підприємства. Це дозволить вирішити складний комплекс суперечливості: прискорити оновлення виробничого апарату і одночасно усунути ресурси для збільшення частки народного споживання. Таким чином на сьогодні однією із головних проблем економіки України є здолання зниження виробництва на вітчизняних підприємствах та підтримання нормального відтворювального процесу на усіх його сферах. Основним завданням підприємств є підвищення ефективності використання матеріально-технічної бази підприємства в умовах великої нестачі інвестиційних ресурсів. Найважливішою складовою матеріально-технічної бази є основні засоби.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 29.12.2020 р. №580/од Керівник проекту: к.е.н. доцент Костюнік Олена Валеріївна
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45566
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри обліку та аудиту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФЕБА_2020_071_Рубан А.В.__.pdfДипломна робота7.44 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.