Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45568
Title: Організація і методика обліку аналізу та аудиту дебіторської та кредиторської заборгованості на авіаційному підприємстві
Authors: Костенко, Олена Олексіївна
Keywords: облік
аналіз
аудит
фінансова звітність
методика
дипломна робота
Issue Date: 2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Глобальна економічна, політична та соціальна криза негативно впливають на результати діяльності суб’єктів господарювання, які на свій власний ризик здійснюють діяльність з метою отримання прибутку та розвитку підприємства у довгостроковому періоду. Одними з найбільш гострих проблем підприємств України в таких умовах нестабільної національної і світової економіки та пандемії стали зниження платоспроможності господарюючих суб’єктів, виникнення простороченої заборгованості та, як наслідок, понесення збитків діяльності. У такий час відмічається незбалансованість за строками та розмірами погашення дебіторської заборгованості контрагентами та погашенням власних зобов’язань підприємством. У процесі своєї діяльності господарюючі суб’єкти залучають вільні кошти інших контрагентів, надають послуги, виконують роботи, реалізують продуктію або товар. При цьому виникають різні форми заборгованості, що проявляються як активи та джерела їх утворення. Достовірні дані про зміни у складі заборгованості за напрямами діяльності та іншими показниками надають системи бухгалтерського обліку та фінансово-господарського контролю, які забезпечують достовірною інформацією процес прийняття ефективних управлінських рішень. З огляду на складові фінансової звітності відмітимо, що дебіторська заборгованісті значно впливає на розмір актиів, а кредиторська – пасивів балансу, тому що на дату складання звітності їх розмір суттєво впливає на формування валюти основної форми фінансової звітності. Значна кількість праць вчених-економістів присвячена організаційним та методичним аспектам фінансового та управлінського обліку, аудиту заборгованості. Висвітленню дискусійних питань зазначених напрямів займалися наступні провідні науковці: Ф.Ф. Бутинець, С.В. Голов, Л.П., Кулаковська, Н.М. Малюга, В.В. Пантелеєв, С.А. Петрик та інші вчені. В роботах науковців визначається коло проблемних або невирішених питань щодо визначення, оцінки та класифікації заборгованості, неузгодженості деяких положень національних та міжнародних стандартів, практики проведення аудиторських перевірок дебіторської та кредиторської заборгованості.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 29.12.2020 р. №580/од Керівник проекту: к.е.н. доцент Афанас’єва Інна Іванівна
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45568
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри обліку та аудиту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФЕБА_2020_071_Костенко О.О._.pdfДипломна робота11 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.