Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45571
Title: Організація і методика обліку аудиту грошових коштів та аналізу грошових потоків на авіаційному підприємстві
Authors: Степаненко, Надія Григорівна
Keywords: аналіз
аудит
облік
методика
грошові кошти
дипломна робота
Issue Date: 2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Безготівкові платежі є одним з основних способів розрахунків між підприємствами, організаціями та установами як в нашій країні, так і в інших країнах світу. Розрахунки грошовими коштами дають змогу значно скоротити кількість готівкових грошових коштів, що знаходяться в обігу в країні, та частку ризику під час розрахунків покупців з постачальниками, тобто є зручними та ефективними. Отже, вдосконалення механізму безготівкових розрахунків є необхідним та потребує додаткових досліджень. Однак постійний розвиток технологій потребує вдосконалення системи безготівкових розрахунків та їх обліку, тому можна стверджувати, що ці питання являються актуальними. Дослідженню сутності, проблем організації, здійснення та розвитку безготівкових розрахунків присвячено багато наукових праць вітчизняних та зарубіжних авторів, таких як А. Борисов, Д. Коваленко, Р. Дянів, І. Косарєв, О. Міняйло, В. Міщенко, М. Ніконова, О. Орлюк, М. Савлук, Н. Соловей, В. Котечков, Н. Бондаренко, О. Вовчак, В. Сухарський, А. Щетинін. Однак постійний розвиток технологій потребує вдосконалення системи безготівкових розрахунків та їх обліку, тому можна стверджувати, що питання не є цілком розкритим. Мета написання магістерської роботи – обґрунтування теоретичних положень, а також розробка практичних рекомендацій щодо методики та організації обліку, аналізу та аудиту безготівкових розрахунків в сучасних економічних умовах.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 29.12.2020 р. №580/од Керівник проекту: к.е.н. доцент Афанас’єва Інна Іванівна
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45571
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри обліку та аудиту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФЕБА_2020_071_Степаненко Н.Г.__.pdfДипломна робота14.45 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.