Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45575
Title: Організація і методика обліку аналізу та аудиту поточної кредиторської заборгованості підприємства
Authors: Штонденко, Олена Олександрівна
Keywords: кредиторська заборгованість
оборотність
поточна заборгованість
аналіз кредиторської заборгованості
дипломна робота
Issue Date: 2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Під час виконання дипломної роботи виявлено, що обсяг кредиторської заборгованості, її структура, оборотність є тими факторами, за допомогою яких можна здійснювати безпосередній вплив на ефективність управління підприємством у ринкових умовах господарювання. Саме правильно організоване управління, у тому числі і кредиторською заборгованістю, відіграє важливу роль при прийнятті ефективних управлінських рішень. Господарювання будь-якого підприємства в ринкових умовах вимагає чіткого розуміння системи та методики обліку, аналізу та аудиту кредиторської заборгованості та вміння визначати такі фактори, за допомогою яких здійснюється безпосередній вплив на ефективність управління, адже саме за допомогою врахування зобов’язань можна визначити як фінансову стійкість, так і прибутковість підприємства. Окремо варто зазначити те, що саме кредиторська заборгованість визначає взаємодію між постачальниками та підрядниками, характеризує взаємовідносини підприємств та швидко реагує на зміни у економічному кліматі. Існує чимало підприємств, які отримують досить великі прибутки і при цьому неякісно використовують свій капітал, беручи товар у кредит та під реалізацію. В ринкових умовах господарювання операції, які пов’язані з кредиторськими зобов’язаннями, можуть бути використані для визначення достовірних даних щодо співпраці з кредиторами, своєчасного відображення даних в облікових регістрах, правильності ведення обліку у відповідності до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку та затвердженої облікової політики конкретного підприємства. Крім того, вивчення питань, пов’язаних з обліком, аналізом та аудитом кредиторської заборгованості дають уяву про те, чи доцільно проводяться розрахунки і чи достовірно відображається стан зобов’язань суб’єкта господарювання в цілому у звітності. Саме ці питання дають змогу оцінити платоспроможність та кредитоспроможність фірми, рівень її інвестиційної привабливості та рентабельності.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 29.12.2020 р. №580/од Керівник проекту: к.е.н. доцент Щепіна Тетяна Георгіївна
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45575
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри обліку та аудиту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФЕБА_2020_071_Штонденко О.О.__.pdfДипломна робота4.2 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.