Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45715
Title: Організація і методика обліку аналізу та аудиту виплат працівникам підприємства
Authors: Гуренко, Дар’я Сергіївна
Keywords: виплати працівникам
заробітна плата
фонд оплати праці
облік виплат
аналіз витрат
дипломна робота
Issue Date: 2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: На сьогоднішній день винагорода за виконану роботу, під якою розуміється заробітна плата, є основним джерелом доходів працюючих. Облік, аналіз та аудит заробітної плати є невід’ємно частиною діяльності кожного підприємства. Економічна ситуація, яка виникла в країні в зв’язку з масовою епідемією, залишила без робочих місць, а в свою чергу і без заробітної плати, значну частину населення України. Відбувається скорочення чисельності працівників на підприємствах, значних змін зазнає організація праці та її оплати, тому проблема організації оплати праці є досить гострою. Зацікавленість працівників в отримані достойної заробітної плати забезпечує підвищення продуктивності праці та покращення кінцевих результатів діяльності. В процесі взаємодії підприємства зі своїми працівниками відбуваються розрахунки, що в своїй більшості пов’язані з оплатою праці. Ведення бухгалтерського обліку передбачає відображення цих розрахунків в господарських операціях підприємства. Проте витрати на заробітну плату не єдині витрати підприємства, пов’язані з використанням трудових ресурсів. До таких виплат відносять також витрати на залучення фізичних осіб, які не включені до облікового складу підприємства, для виконання ними робіт за потребою підприємства. Праця таких осіб може оплачуватися за договорами цивільно-правового характеру. Ще однією стороною виплат є різні надбавки та доплати, премії, компенсації тощо. Компенсаційні виплати певного виду можуть виплачуватися особам через підприємство, на яких ці громадяни працюють. Також підприємством утримуються із заробітної плати податки та збори на пенсійне та всі види соціального страхування, або ж суми іншого характеру. Найбільш гострою є проблема організації оплати праці на підприємстві, тому що система зазнає постійних змін в організації та оплаті праці. На ефективність роботи підприємства, підвищення продуктивності праці та збереження трудового колективу значною мірою впливає організація обліку, аналізу та аудиту виплат працівникам. Організація праці тісно пов’язана з формуванням трудового колективу та чисельності персоналу, його професійно-кваліфікаційний склад та його ефективне використання. Саме це робить обрану тему дослідження актуальною та визначає її теоретичне і практичне значення.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 29.12.2020 р. №580/од Керівник проекту: к.е.н. доцент Щепіна Тетяна Георгіївна
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45715
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри обліку та аудиту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФЕБА_2020_071_Гуренко Д.С._.pdfДипломна робота7.1 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.