Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45758
Title: Експериментальні дослідження теплопровідності полімерних мікро-і нано-композитів
Authors: Попружук, Ілля Олегович
Keywords: кваліфікаційна робота
дипломна робота
пояснювальна записка
автореферат
мікрокомпозит
нанокомпозит
полімер
полімерний
теплопровідність
коефіцієнт теплопровідності
теплотехнічні властивості
Issue Date: Dec-2020
Publisher: Національній авіаційний університет
Abstract: Для створення сучасного теплоенергетичного оснащення почали використовувати мікро- і нанокомпозити різноманітного призначення, на разі це один з основных напрямків який використовується. Серед мікро- і нанокомпозитів відо-кремлюються комозити які мають цілий спектр особивих власивостей. Один з перспективних напрямків застосування полімерних мікро- і наноко-мпозитів, є виготовлення теплообмінних поверхонь, які вважаються дуже важли-вими елементами теплоенергетичних установок різного призначення. Викорис-тання матеріалів цього класу забазпечуюють підвищення надійності, довговічнос-ті, зниження масогабаритих характеристик а також зниження їх вартості у порів-няні з іншими матеріалами які вважались певний час класичними. При викорис-танні цих матеріалів є можливість підвищити різні теплофізичні властивості що є над важливим для теплоенергетичних установок. Матеріали які використовуються для теплообмінних поверхнь повинні від-повідати ряду вимог, що віносяться до їх діапазону робочих температур, тепло-фізичних властивостей, масогабаритих та технологічних характеристик та ін. Щодо теплофізичних властивостей в перш за все, матеріал повинен мати коефіці-єнт теплопровідності якій буде відповідати основним вимогам. Його значення для забезпечення низькоготермічного опору стінок теплообмінників повинен бути не менше ніж 20 Вт/(м∙К). Це є одним з основних критеріїв. Вимоги до робочих температур матеріалів, диктуються різними тепловими режимами при яких буде відбуватись експлуатація теплообмінних пристроїв. Для полімерних мікро- і нанокомпозитів цей діапазон обмежується температу-рою розм'якшення що набуває досить невеликих значень. Із за цієї особливості таких матеріалів для їх використання повинно бути зорієнтовано вперш за все на виготовлення теплообінників які будуть призначенні для передачі низькопотенці-альної теплоти, робоча температура таких поверхонь не повинна перевищувати 200 °С. В багатьох ситуаціях вимоги до таких матеріалів включать в себе ще й ви-соку корозійну стійкість. Такі вимоги диктуються для теплообмінників які широ-ко використовуються в різних агресивних середовищах, тому це є достатньо важ-ливим критерієм при створенні матеріалів.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 29.12.2020 р. №580/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт вищої освіти в репозитарії НАУ". Науковий керівник: Фіалко Наталія Михайлівна, д.т.н., професор.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45758
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри загальної та прикладної фізики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
АКФ_2020_105_Попружук І.О..pdfДипломна робота з пояснювальною запискою930.06 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.