Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45920
Title: Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни "Міжнародні перевезення"
Other Titles: Учебно-методический комплекс по дисциплине "Международные перевозки"
Educational and methodical complex for the discipline "International Transportation"
Authors: Новальська, Надія Іванівна
Новальская, Надежда Ивановна
Novalska, Nadia
Keywords: організація
перевезення
транспорт
авіація
организация
перевозки
транспорт
авиация
organization
transportation
transport
aviation
Issue Date: 2017
Publisher: Національний авіаційний університет
Series/Report no.: РП 19.02-01-2019;
Abstract: Дана дисципліна є складовою теоретичною основою знань та вмінь для вивчення технологічних дисциплін підготовки фахівців в області транспортних технологій. Мета викладання навчальної дисципліни полягає у забезпеченні формування системи наукових знань та практичних навичок у фахівців з організації та управління міжнародними перевезеннями.
Данная дисциплина является составной теоретической основой знаний и умений для изучения технологических дисциплин подготовки специалистов в области транспортных технологий. Цель преподавания учебной дисциплины состоит в обеспечении формирования системы научных знаний и практических навыков у специалистов по организации и управлению международными перевозками.
This discipline is a component of the theoretical basis of knowledge and skills for the study of technological disciplines for the training of specialists in the field of transport technologies. The purpose of teaching the discipline is to ensure the formation of a system of scientific knowledge and practical skills of specialists in the organization and management of international transport.
Description: Навчально-методичний комлекс навчальної дисципліни «Міжнародні перевезення» розробляється на основі «Методичних рекомендацій до розроблення та оформлення робочої програми навчальної дисципліни», затверджених розпорядженням № 106, від «13» липня 2017 р. та відповідних нормативних документів.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45920
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри організації авіаційних робіт та послуг

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РП_МнП_2017.pdfНавчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «Міжнародні перевезення»404.24 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.