Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45923
Title: Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «Пасажирські перевезення»
Other Titles: Учебно-методический комплекс учебной дисциплины «Пассажирские перевозки»
Educational and methodical complex of the discipline "Passenger transportation"
Authors: Разумова, Катерина Миколаївна
Разумова, Екатерина Николаевна
Razumova, Kateryna
Петренко, Ігорь Миколайович
Петренко, Игорь Николаевич
Petrenko, Igor
Keywords: пасажирські
перевезення
транспорт
технологія
пасажирские
перевозки
транспорт
технология
passenger
transportation
transport
technology
Issue Date: 2017
Publisher: Національний авіаційний університет
Series/Report no.: РП 19.02-01-2019;
Abstract: Дана дисципліна є складовою теоретичною основою знань та вмінь для вивчення технологічних дисциплін підготовки фахівців в області організації перевезень і виконання авіаційних робіт. Метою викладення дисципліни є формування знань у майбутніх спеціалістів з питань організації та технології пасажирських перевезень на всіх видах транспорту згідно з встановленими нормами, правилами і стандартами.
Данная дисциплина является составной теоретической основой знаний и умений для изучения технологических дисциплин подготовки специалистов в области организации перевозок и выполнения авиационных работ. Целью изложения дисциплины является формирование знаний у будущих специалистов по вопросам организации и технологии пассажирских перевозок на всех видах транспорта в соответствии с установленными нормами, правилами и стандартами.
This discipline is a component of the theoretical basis of knowledge and skills for the study of technological disciplines for training in the field of transportation and aviation. The purpose of teaching the discipline is the formation of knowledge of future specialists in the organization and technology of passenger transport on all modes of transport in accordance with established norms, rules and standards.
Description: Робоча програма (РП) навчальної дисципліни розробляється на основі «Методичних рекомендацій до розроблення та оформлення робочої програми навчальної дисципліни», затверджених розпорядженням № 106, від 13. 07. 2017 р. та відповідних нормативних документів.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45923
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри організації авіаційних робіт та послуг

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РП ПП_2018.pdfРОБОЧА ПРОГРАМА навчальної дисципліни «Пасажирські перевезення»465.25 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.