Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/46759
Title: Розробка бази даних для організації обліку комплектуючих на підприємстві
Authors: Бахорчук, Вікторія Олександрівна
Keywords: дипломна робота
економіка
інформація
комплектуючі підприємство
аналіз
інформація
аналітика
база даних
Issue Date: Dec-2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Бахорчук В. О. Розробка бази даних для організації обліку комплектуючих на підприємстві : кваліф. робота випускника освітн. рівня бакалавр: спец. 051 – Економіка / Є. Л. Павлюк; НАУ. – Київ, 2020. – 105 с.
Abstract: Основні ідеї сучасних інформаційних технологій базуються на концепції, згідно з якою дані повинні бути організовані в базу даних з метою адекватного відображення мінливого реального світу і задоволення інформаційних потреб користувачів. Такі бази даних створюються і функціонують під управлінням спеціальних програмних комплексів, які називаються системами управління баз даних (СУБД). Одним з ключових напрямків в області автоматизація бізнес-процесів з використанням інформаційних технологій є розробка баз даних, що дозволяють розв’язати проблему зберігання і систематизації інформації згідно з індивідуальними вимогами компанії. Збільшення обсягу та структурної складності збережених даних, розширення кола користувачів інформаційних систем призвели до широкого поширення найбільш зручних і порівняно простих для розуміння реляційних (табличних) СУБД. Для забезпечення одночасного доступу до даних безлічі користувачів, нерідко розташованих досить далеко один від одного і від місця зберігання баз даних, створені мережні мультикористувацькі версії БД заснованих на реляційній структурі. У них тим або іншим шляхом вирішуються специфічні проблеми паралельних процесів, цілісності (правильності) і безпеки даних, а також санкціонування доступу. Основою для обліку, контролю та планування на підприємстві слугують різні типи картотек, реєстраційних журналів та списків, так як з часом вони періодично наповнюються та обновляються. При великому обсязі даних пошук та узагальнення необхідних відомостей, що здійснюються ручним способом, являють собою достатньо трудомісткий процес. З цієї причини і з’явилась потреба у створенні, формуванні та реалізації бази даних.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 29.12.2020 р. №580/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт вищої освіти в репозиторії НАУ". Керівник проекту: проф., д. т. н. Олешко Тамара Іванівна
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/46759
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти магістерського рівня

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФЕБА_2020_051_БахорчукВО_________.pdfМагістерська робота4.76 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.