Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/47011
Title: Управління ризиками при рішенні задач економічної безпеки
Authors: Макарницька, Валентина Олександрівна
Keywords: дипломна робота
підприємство
безпека
ризики
аналіз
дані
технології
Issue Date: Dec-2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Макарницька В. О. Управління ризиками при рішенні задач економічної безпеки: кваліф. робота випускника освітн. рівня бакалавр: спец. 051 – Економіка / В. О. Макарницька; НАУ. – Київ, 2020. – 91 с.
Abstract: Процес успішного функціонування і економічного розвитку організації багато в чому залежить від якості діяльності в галузі забезпечення економічної безпеки. Вся діяльність щодо забезпечення економічної безпеки організації так чи інакше зводиться до реалізації комплексу заходів з управління ризиками. Це визначає актуальність проведення досліджень в даній сфері. Ризик економічної безпеки - це ймовірність отримання збитків або додаткових витрат, пов'язаних зупинкою виробничих процесів, порушенням технології виконання операцій, низькою якістю сировини, роботи персоналу та іншими факторами. В даний час основний ризик більшості українських підприємств пов'язаний з порушенням безперебійності виробничого процесу в результаті порушення поставок сировини у зв’язку зі зміною ціни, зміна цін на паливо, електроенергію. У число завдань з управління ризиками економічної безпеки входять наступні: збір, обробка і зберігання інформації про внутрішнє і зовнішнє середовище; формування сукупності факторів ризику організації; визначення ступеня небезпеки виявлених чинників ризику; розробка стратегії і тактики управління ризиками; розробка програми ризикових рішень, організація її виконання, контроль і аналіз результатів; здійснення страхової та інвестиційної діяльності по ризиковим рішенням; ведення відповідної бухгалтерської, статистичної та оперативної звітності по ризикових рішень.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 29.12.2020 р. №580/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт вищої освіти в репозиторії НАУ". Керівник проекту: проф., д. т. н. Олешко Тамара Іванівна
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/47011
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри економічної кібернетики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФЕБА_2020_051_МакарницькаВО.pdfМагістерська робота3.23 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.