Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/47014
Title: Управління ризиками IT проектів
Authors: Савельєва, Дана Олександрівна
Keywords: дипломна робота
економіка
підприємство
бізнес
аналіз
ризики
ІТ сектор
Issue Date: Dec-2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Савельєва Д. О. Управління ризиками IT проектів: кваліф. робота випускника освітн. рівня бакалавр: спец. 051 – Економіка /Д. О. Савельєва ; НАУ. – Київ, 2020. – 99 с.
Abstract: У сучасному світовому господарстві конкурентна позиція економіки визначається її здатністю створювати і застосовувати високі технології, виробляти конкурентоспроможну наукомістку продукцію, зокрема інформаційно-комунікаційні технології та програмне забезпечення. Дослідження проектів розробки програмного забезпечення показали, що в багатьох випадках вартість і тривалість їх реалізації значно перевищували передбачувані, а характеристики якості не відповідали необхідним, що завдавало шкоди замовникам, користувачам і розробникам. За статистикою тільки чверть всіх розпочатих проектів по розробці програмних засобів завершується своєчасно, чверть скасовується, і близько половини всіх проектів завершується з перевищенням бюджетних витрат або з запізненням. Проблема дослідження ризиків в процесах розробки програмного забезпечення ускладняється внаслідок зростання різноманітності і складності розроблюваних програмних продуктів. Сучасні проекти створення програмного забезпечення характеризує неможливість чітко описати продукт проекту на початкових стадіях його реалізації.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 29.12.2020 р. №580/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт вищої освіти в репозиторії НАУ". Керівник проекту: проф., д. т. н. Олешко Тамара Іванівна
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/47014
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти магістерського рівня

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФЕБА_210М_СавельєваДО.pdfМагістерська робота3.92 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.