Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/47017
Title: Agile як модель управління проектами в сфері ІТ
Authors: Коваль, Юрій Леонідович
Keywords: дипломна робота
економіка
підприємство
Agile
управління
ІТ
дані
Issue Date: Dec-2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Коваль Ю. Л. Agile як модель управління проектами в сфері ІТ: кваліф. робота випускника освітн. рівня бакалавр: спец. 051 – Економіка /Ю. Л. Коваль; НАУ. – Київ, 2020. – 81 с.
Abstract: У сучасному світі редакції приділяють увагу не тільки способам і жанрами подачі інформації, а й організації праці, методам і способам управління людськими та іншими ресурсами, оптимізації діяльності. Новою тенденцією в регулюванні роботи ІТ компаній сьогодні є проектний менеджмент, який включає в себе ряд методологій. їх можна розділити на три групи: гнучкі, жорсткі і гібридні. В той час як західні колеги застосовують гібридні методології, українські ІТ компанії тільки починають робити перші кроки в бік застосування гнучкого управління, зокрема, Agile. Його використання допомагає компаніям в виявленні прихованого потенціалу, вивченні і застосуванні нових підходів до управління. Актуальність переходу на гнучкі методології для ІТ компаній обумовлюється наступним: безперервний розвиток науково-технічного прогресу, постійне посилення конкуренції на сучасному ринку інформаційних технологій України та іншими інтеграційними явищами. Управління проектами сьогодні відрізняється від управління проектами в 1950-х, коли ця наука стала вперше застосовуватися будівельними та інженерними копання в якості інструменту для ефективної організації нової діяльності. Зараз управління проектами використовується практично у всіх областях, так як це дозволяє підтримувати економічну активність організацій.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 29.12.2020 р. №580/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт вищої освіти в репозиторії НАУ". Керівник проекту: к.е.н., доц. Іванченко Надія Олександрівна
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/47017
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри економічної кібернетики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФЕБА_2020_051_КовальЮЛ.pdfМагістерська робота3.32 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.