Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/47061
Title: Оцінка і управління бізнес-ризиками сучасних компаній
Authors: Якименко, Анастасія Михайлівна
Keywords: дипломна робота
бізнес-ризик
управління
економіка
аналіз
дані
інформація
Issue Date: Dec-2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Якименко А. М. Оцінка і управління бізнес-ризиками сучасних компаній : кваліф. робота випускника освітн. рівня бакалавр: спец. 051 – Економіка / А. М. Якименко; НАУ. – Київ, 2020. – 131 с.
Abstract: Кожне нове підприємство чи новий проект неминуче стикається на своєму шляху з певними труднощами, загрозливими для його існування. Для підприємця дуже важливо вміти передбачити подібні труднощі й заздалегідь розробити стратегії їх подолання. Необхідно оцінити ступінь ризику і виявити ті проблеми, з якими може зіткнутися бізнес. Успіх у світі бізнесу вирішальним чином залежить від правильності та обґрунтованості обраної стратегії підприємницької діяльності. При цьому повинні враховуватися ймовірності критичних ситуацій. Було б вкрай наївним вважати можливу підприємницьку діяльність без ризику. Загроза може виходити від конкурентів, від власних прорахунків у сфері маркетингу і виробничої політики, помилок у підборі керівних кадрів. Для будь-якого бізнесу важливим є не уникнення ризику взагалі, а передбачення і зниження його до мінімального рівня. Ризик і небезпека втрат притаманні будь-якій економічній діяльності. З усього розмаїття ризиків особливо виділяються фінансові ризики, тобто ризики, пов'язані з імовірністю втрат фінансових ресурсів, які реалізуються під час здійснення економічним суб'єктом будь-яких видів діяльності (виробничої, збутової, інвестиційної, торговельної, кредитної). Існування фінансових ризиків робить необхідним управління ними. Управління фінансовими ризиками визначає можливості забезпечення стійкості економічного об'єкта, його здатність протистояти несприятливим ситуаціям
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 29.12.2020 р. №580/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт вищої освіти в репозиторії НАУ". Керівник проекту: д.т.н., проф. Олешко Тамара Іванівна
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/47061
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри економічної кібернетики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФЕБА_2020_051_ЯкименкоАМ.pdfМагістерська робота4.51 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.