Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/47062
Title: Прийняття рішень в системі міжбанківських валютних ринків
Authors: Юнашов, Ігор Олегович
Keywords: дипломна робота
валютні ринки
підприємство
бізнес
дані
інформація
аналітика
Issue Date: Dec-2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Юнашов І. О. Прийняття рішень в системі міжбанківських валютних ринків: кваліф. робота випускника освітн. рівня бакалавр: спец. 051 – Економіка / І. О. Юнашов; НАУ. – Київ, 2020. – 108 с.
Abstract: Розвиток валютного ринку характеризується зростанням обсягів торговельних операцій та пов'язаних з ними ризиків, скороченням часу на прийняття торгових рішень і рядом інших наслідків, що ускладнюють прийняття раціональних інвестиційних рішень. Все це зумовлює необхідність постійного вдосконалення та розробки нових підходів і методів підтримки та прийняття рішень в області формування стратегій поведінки учасників ринку. Особливу значимість мають розробки аналітичних систем підтримки прийняття рішень. Важливість розробок з аналітичного супроводу інвестиційної діяльності на валютному ринку і визначила актуальність тематики даної роботи.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 29.12.2020 р. №580/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт вищої освіти в репозиторії НАУ". Керівник проекту: д.е.н., проф. Касьянова Наталія Віталіївна
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/47062
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти магістерського рівня

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФЕБА_2020_051_ЮнашовІО.pdfМагістерська робота4.3 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.