Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/47064
Title: Інформатизація підприємства і вимоги до управління та організації роботи
Authors: Ткаченко, Аліна Євгенівна
Keywords: дипломна робота
управління
підприємство
бізнес
аналіз
дані
інформація
Issue Date: Dec-2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Ткаченко А. Є. Інформатизація підприємства і вимоги до управління та організації роботи : кваліф. робота випускника освітн. рівня бакалавр: спец. 051 – Економіка / А. Є. Ткаченко; НАУ. – Київ, 2020. – 98 с.
Abstract: Економічні відносини змінюються під впливом об'єктивних законів розвитку. Сучасне суспільство є по своїй суті інформаційним. Це відкриває для бізнесу нові можливості і породжує відповідні ідеї. Можна стверджувати, що оптимальне забезпечення підприємств інформаційними ресурсами є в даний час основою для успішного розвитку бізнесу і підвищення його ефективності. Інформаційна система призначена для забезпечення працездатності інформаційної інфраструктури підприємства, надання співробітникам структурних підрозділів різних видів інформаційних сервісів, автоматизації фінансової та виробничої діяльності, а також бізнес-процесів підприємства. Інформаційний ресурс дозволяє відобразити реальний стан бізнесу, виробити адекватну реакцію на зміну в бізнесі, знайти найбільш ефективну взаємодію всіх ресурсів: фінансових, матеріальних, інтелектуальних та ін. В даний час дослідження в області інформації та інформаційного забезпечення управління підприємствами розвиваються в руслі загальносвітових тенденцій становлення інформаційного суспільства та інформаційної економіки. Для прийняття ефективних управлінських рішень в умовах динамічного розвитку ринкової економіки підприємству потрібно доцільна система інформаційного забезпечення, яка об'єктивно відображає сформовану економічну ситуацію.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 29.12.2020 р. №580/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт вищої освіти в репозиторії НАУ". Керівник проекту: к.е.н., доц. Іванченко Надія Олександрівна
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/47064
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри економічної кібернетики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФЕБА_2020_051_ТкаченкоАЄ.pdf4.53 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.