Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/47065
Title: Роль та методи опису ІТ архітектури в сучасному бізнесі
Authors: Тимофєєв, Іван Вячеславович
Keywords: дипломна робота
ІТ
бізнес-процеси
економіка
аналіз
ризики
дані
Issue Date: Dec-2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Тімофєєв І. В. Роль та методи опису ІТ архітектури в сучасному бізнесі : кваліф. робота випускника освітн. рівня бакалавр: спец. 051 – Економіка / І. В. Тімофєєв ; НАУ. – Київ, 2020. – 90 с.
Abstract: У сучасному світі на ринку товарів і послуг існує жорстка конкурентна боротьба між компаніями. Однією з обов'язкових умов розвитку бізнесу є постійна оптимізація бізнес процесів. Для виживання в умовах жорсткої конкуренції є потреба в скороченні витрат, підвищенні якості сервісу, якості продуктів. Провідну роль у створенні конкурентних переваг відіграють інформаційні технології, які здатні істотно покращити та автоматизувати процеси і скоротити вплив людського фактора. У сфері ІТ особливо популярно впроваджувати різного роду інформаційні системи для повної автоматизації діяльності як одного відділу, так і всього підприємства в цілому. Але досягнення конкурентних переваг (КП) з використанням ІТ можливо тільки при точному фокусуванні на них. Традиційним підходом в корпоративній автоматизації є принцип максимального покриття бізнес функцій / процесів з орієнтацією на задоволення вимог окремих бізнес підрозділів. Такий підхід, як правило, не дає очікуваного ефекту. Підтримка КП вимагає ІТ архітектури сфокусованої на вимоги від цих КП. Досягнення позитивних результатів можливо за рахунок скорочення часу обслуговування, автоматизації механічних процесів і надання механізмів для зручної взаємодії з клієнтами, партнерами і між співробітниками всередині компанії.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 29.12.2020 р. №580/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт вищої освіти в репозиторії НАУ". Керівник проекту: к.е.н., доц. Іванченко Надія Олександрівна
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/47065
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри економічної кібернетики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФЕБА_2020_051_ТимофєєвІВ.pdfМагістерська робота3.38 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.