Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/47069
Title: Організація та розвиток аудиту в Україні
Authors: Опришко, Катерина Анатоліївна
Keywords: дипломна робота
аудит
підприємство
бізнес
аналіз
інформація
технології
Issue Date: Dec-2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Опришко К. А. Організація та розвиток аудиту в Україні: кваліф. робота випускника освітн. рівня бакалавр: спец. 051 – Економіка / К. А. Опришко ; НАУ. – Київ, 2020. – 73 с.
Abstract: Сучасна бухгалтерська практика орієнтована на автоматизовану обробку даних. Використання в бізнесі інформаційних технологій та комп’ютерних мереж у процесі збору та узагальнення інформації змінило середовище як для бухгалтерського обліку, так і для аудиту. За цих умов методики аудиту змінюються. Інформаційні технології дозволяють обробляти великі обсяги даних, роблячи методологічну основу аудиту більш повною та відповідною до сучасних вимог бізнесу. Процедури аудиту дедалі більше підтримуються використанням комп'ютерних інструментів, особливо в процедурах вилучення та аналізу даних. Інструменти та методи автоматизованого аудиту - це приклади інструментів, що використовуються для цієї мети, але багато інших програмних програм використовуються для підтримки аудитів. Аудитори відчувають труднощі з аудитом рахунків, за якими важко заздалегідь визначити всі докази, необхідні для проведення ефективного аудиту. Ці звіти є складними, оскільки вони зазвичай вимагають від аудиторів збирати додаткові відповідні докази у відповідь на нову інформацію, отриману під час збору доказів та об’ємними, що вимагає додаткових зусиль на їх опрацювання.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 29.12.2020 р. №580/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт вищої освіти в репозиторії НАУ". Керівник проекту: к.е.н., доцент Іванченко Н.О.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/47069
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти магістерського рівня

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФЕБА_2020_051_Опришко.pdfМагістерська робота1.39 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.