Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/47070
Title: Аналіз економічних ризиків за допомогою методу VaR
Authors: Нінічук, Сергій Вячеславович
Keywords: дипломна робота
економіка
VaR
ризики
аналіз
дані
інформація
Issue Date: Dec-2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Нінінчук С. В. Аналіз економічних ризиків за допомогою методу VaR :кваліф. робота випускника освітн. рівня бакалавр: спец. 051 – Економіка / С. В. Нінінчук; НАУ. – Київ, 2020. – 98 с.
Abstract: Економічні ризики в наш час впливають на життя цілих країн, підприємств та кожного окремого громадянина. Звісно, в таких умовах системам керування економічними ризиками відведено достатньо багато уваги та зусиль, а самі системи керування ризиками кожна держава та кожне окреме підприємство намагаються побудувати максимально ефективно, тобто так, щоб мінімізувати непередбачені втрати та їх імовірності. Ризик – це складне, багатогранне і неосяжне явище. В найбільш широкому розумінні ризиком називають невизначеність у відношенні здійснення тієї чи іншої події в майбутньому. Як свідчать сучасні дослідження і спостереження, проблема ризику набуває дедалі більшого суспільного значення, оскільки ризик сприймається вже на рівні образотворчих чинників сучасного і особливо майбутнього суспільства. Розвиток ринкових відносин підсилює значущість роботи з управління ризиками в підприємствах роздрібної торгівлі. Це пов'язано зі збільшенням обсягів інформації, прискоренням "ритму життя" та іншими рисами, що характеризують економіку ринкового типу. Нині ризик є одним із головних елементів будь-якої діяльності промислових підприємств, який необхідно враховувати під час планування їх розвитку. Уникнути ризиків у процесі діяльності підприємств, а особливо їх розвитку, неможливо. Крім того, керівникам підприємств не завжди вдається вдало вийти з ризикових ситуацій, що може призвести до негативних наслідків.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 29.12.2020 р. №580/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт вищої освіти в репозиторії НАУ". Керівник проекту: к.е.н., доц. Кудрицька Жанна Володимирівна
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/47070
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри економічної кібернетики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФЕБА_2020_051_НінічукСВ.pdfМагістерська робота2.65 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.