Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/47182
Title: Qualitative methods of criminal law research: Ukrainian and foreign experience
Other Titles: Якісні методи дослідження кримінального права: український та іноземний досвід
Authors: Semchuk, Natalya O.
Timush, Diana I.
Семчук, Н. О.
Тімуш, Д. І.
Keywords: research methods.
quantitative methods
qualitative methods
induction
theoretical methods
doctrinal analysis
empirical methods
методи наукового дослідження
кількісні методи
якісні методи
теоретичні методи
емпіричні методи
індукція
доктринальний аналіз
Issue Date: Dec-2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Semchuk, N. Qualitative methods of criminal law research: Ukrainian and foreign experience / N. Semchuk, D. Timush // Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право». – 2020. – №4(57). – С. 182–187.
Abstract: Currently, most Ukrainian and foreign legal journals that conduct double-blind peer review require the inclusion of a section on methodology in the articles. Conventionally, the methods of legal research can be divided into quantitative and qualitative. And while quantitative issues do not usually arise, qualitative methods are a more complex issue in science. However, both domestic and foreign researchers in the publications pay no attention to the issue of methodology when using qualitative methodological research, which has led to a decrease in confidence in the research.
Вчені-правознавці не змогли розвинути жодної конкретної методології для проведення юридичних досліджень, яку можна було б вважати повністю універсальною та відповідною всім критеріям наукових досіджень. По суті сучасні юридичні методи є аналітичними. Разом із тим, для досягнення цілей конкретного дослідження правознавці часто використовують також і методи інших соціальних досліджень (наприклад, інтерв’ю,анкета, графік або спостереження). В той же час, багато високоякісних юридичних досліджень проводяться із застосуванням лише індуктивного методу, який показав свою високу ефективність протягом тривалого часу. При застосуванні цього методу найбільше занчення мають такі фактори як принципова послідовність, зосередженість на деталях, не повністю теоретизовано судження та принципи, що діють на низькому або середньому рівні абстракції.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/47182
ISSN: 2307-9061
DOI: 10.18372/2307-9061.57.15083
Appears in Collections:Наукові статті кафедри кримінального права і процесу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15083-39185-1-SM (2).pdf524 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.