Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/47870
Title: Zastosowanie kart kontrolnych Hotellinga w kontroli jakości wieloparametrowego procesu technologicznego
Authors: Кошева, Лариса Олександрівна
Володарський, Євген Трофимович
Добролюбова, Марина Валеріївна
Варза, Зигмунд
Issue Date: 26-Jan-2018
Publisher: Przemyczl chemiczny. – 97/4 (2018).
Abstract: Rozpatrzono problem kontroli stabilności charakterystyk wieloparametrowego procesu technologicznego, w którym występuje korelacja pomiędzy jego parametrami. Używa się do tego celu wieloparametrowych kart kontrolnych Hotellinga. Przedstawione przykłady liczbowe wskazują na przewagę tych kart nad zwykle stosowanymi kartami Shewharta, które mogą nie ujawnić dysfunkcji procesu przy skorelowanych parametrach, co spowoduje błędną ocenę jego jakości. Przedstawiono możliwość zastosowania kart Hotellinga do oceny stabilności, zarówno kolejnych etapów badanego procesu, jak i jego całości. Przy monitorowaniu parametrów charakteryzujących jakość procesu możliwe jest wykrycie tych z nich, lub ich kombinacji, które powodują przekroczenie poziomów dopuszczalnych w statystycznej ocenie jakości kontrolowanego procesu, czyli jego niestabilność.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/47870
Appears in Collections:Наукові видання викладачів кафедри біокібернетики та аерокосмічної медицини

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zastosowanie kart kontrolnych Hotellinga.pdfОсновна стаття3.03 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.