Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/48742
Title: Практикум "Друга іноземна мова. Журналістика".
Other Titles: El curso práctico "Segunda lengua extranjera. Periodismo."
Authors: Скирда, Тетяна Сергіївна
Keywords: друга іноземна мова
іспанська мова
граматика іспанської мови
розмовні теми з іспанської мови
segunda lengua extranjera
la lengua español
uso de gramatica
temas
Issue Date: Nov-2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Скирда Т.С. Практикум "Друга іноземна мова. Журналістика". /Т.С. Скирда.-К.:НАУ,2020.-89с.
Abstract: Розширення міжнародних зв’язків із зарубіжними країнами, інтеграція держави у світову спільноту як повноправного члена міжнародних відносин є об’єктивним чинником підвищення рівня та якості знань з іноземних мов, зокрема й іспанської мови. Навчальний практикум з іспанської мови спеціальності 061 «ЖУРНАЛІСТИКА» призначений для студентів першого бакалаврського рівня, які бажають розширити знання і навички іспанської мови на початковому рівні. Мета практикуму – допомогти студентам сформувати і розвинути знання, вміння і навички усного та писемного мовлення, а також навчитися використовувати набуті знання на практиці. В основу практикума покладено принцип комунікативної спрямованості, відповідно до якого побудовано його зміст та структуру. Він містить фонетичний курс, граматичну теорію, тематичні тексти, що спрямовані на розвиток вмінь та формування навичок спілкування в усній та письмовій формах.
La expansión de las relaciones internacionales con países extranjeros, la integración del Estado en la comunidad mundial como miembro de pleno derecho de las relaciones internacionales es un factor objetivo para mejorar el nivel y la calidad del conocimiento de lenguas extranjeras, incluido el español. El curso práctico "segunda lengua extranjera PERIODISMO" está diseñado para estudiantes de primer nivel que quieran ampliar sus conocimientos y habilidades de español a nivel elemental. El objetivo del taller es ayudar a los estudiantes a formar y desarrollar conocimientos, destrezas y habilidades del habla oral y escrita, así como a aprender a utilizar los conocimientos adquiridos en la práctica.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/48742
Appears in Collections:Підручники, посібники, методичні рекомендації кафедри іноземних мов

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Практикум Друга іноземна мова_Скирда.pdf923.45 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.