Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/48769
Title: Експертна система управління ІБ на підприємстві середнього бізнесу
Authors: Чечуга, Артем Миколайович
Keywords: дипломна робота
інформаційна безпека
експертна система
програмний модуль
підприємство середнього бізнесу
інциденти
Issue Date: Dec-2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: На сьогоднішній день у зв’язку з стрімким зростанням кількості і масштабів підприємств, зростають і об'єми інформації, котрі циркулюють в межах інфра-структури підприємства, тож має місце і інформаційна безпека. Розробка екс-пертної системи для підприємства середнього бізнесу важлива задля того щоб підвищити ефективність СЗІ за рахунок зниження витрат часу на виконання процесів забезпечення ІБ і прийняття управлінських рішень, на основі експерт-них систем. Для розробки ефективної експертної системи управління ІБ на підприємс-тві потрібно провести аналіз і визначити усі бізнес-процеси, які наявні на підп-риємстві, визначити відповідальних осіб за них. Визначити усі інформаційні активи компанії, провести оцінку їх вразливості до різних типів загроз. На базі цієї оцінки розробити програмний модуль для експертної системи управління інформаційною безпекою на підприємстві середнього бізнесу. Існує безліч інструментальних засобів і методик задля розробки експертних сис-тем управління ІБ на підприємстві. Це такі продукти, як COBRA, CRAMM, Calleo Secura, OCTAVE, Risk Watch, vsRisk, Авангард. Проте всі ці продукти мають певні недолікі, деякі застаріли і не відповідають актуальним потребам бізнесу. Деякі мають високу собівартість, далеко не кожен середній бізнес може собі це дозволити. Інші ж мають дуже простий і базовий інтерфейс і реалізовані з базовим методо оцінки, що часто не покриває потреби підприємств.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 29.12.2020 р. №580/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт вищої освіти в репозиторії НАУ" . Керівник проекту: професор, д.т.н., Толюпа С.В.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/48769
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри комп’ютеризованих систем захисту інформації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФККПІ_2020_125_ЧечугаАМ.pdf1.22 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.