Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/48822
Title: Інвестиційне забезпечення розвитку національної інноваційної системи України: стратегія, оцінка, концепції
Authors: Коверга, Сергій В'ячеславович
Касьянова, Наталія Віталіївна
Павлович, Роман Володимирович
Keywords: управління розвитком
парадигма відкритих інновацій
національна інноваційна система
точки інноваційного розвитку
стратегія інвестування
фінансове забезпечення
Issue Date: 2020
Publisher: Донбаський державний педагогічний університет
Citation: Інвестиційне забезпечення розвитку національної інноваційної системи України: стратегія, оцінка, концепції: монографія / С. В. Коверга, Н. В. Касьянова, Р. В. Павлович / МОН України ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет». Слов’янськ: Вид-во Б. І. Маторіна, 2020. 197 с.
Abstract: Монографію присвячено вирішенню актуального наукового завдання розвитку теоретичних положень, науково-методичних підходів і практичного інструментарію організаційно-економічного забезпечення формування стратегії інвестиційного забезпечення розвитку національної інноваційної системи України. Поглиблено теоретико-методичні засади, розроблено методичне забезпечення та науково-практичні рекомендації щодо формування стратегії інвестиційного забезпечення розвитку національної інноваційної системи України. Удосконалено концептуальні основи формування фінансового механізму інвестиційного забезпечення інновацій; теоретичні положення управління розвитком НІС з врахування ієрархічності систем національної економіки на засадах парадигми відкритих інновацій; методичний підхід до оцінювання рівня розвитку національної інноваційної системи України; методичні засади процесу активізації точок інноваційного розвитку національної економіки на макро-, мезо- та мікрорівнях та оцінювання їх впливу на НІС.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/48822
ISBN: 978-617-7780-31-0
Appears in Collections:Монографії кафедри економічної кібернетики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Моно Каверга Касьянова 2020.pdf3.97 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.