Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/48903
Title: Застосування авіації в галузях економіки: преспективи впровадження нових технологій
Other Titles: The application of aviation in the economy: prospects for the introduction of new technologies
Authors: Шевченко, Юлія Вікторівна
Shevchenko, Yuliya Viktorivna
Ромашко, А.С.
Keywords: переспективи впровадження
нові технології
застосування
авіація
галузї економіки
application
new technologies
aviation
economy
prospects
Issue Date: 27-Nov-2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Шевченко Ю., Ромашко А. Застосування авіації в галузях економіки: преспективи впровадження нових технологій: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції - Київ, 27 листопада 2020 р .: збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Національний авіаційний університет. - К.: НАУ, 2020. - с. 240-241
Abstract: У значній кількості наукових робіт, присвячених розвитку національного господарства, визначено, що базовою галуззю української економіки є авіаційна промисловість, як одна із суттєвих складових промислового комплексу. Вона нараховує 34 підприємства різних форм власності та призначення. Україна є однією з семи авіаційних держав світу. Але в галузі накопичуються і не вирішується ряди проблем, які заважають ефективно працювати як всій галузі, так і окремим її підприємствам. На жаль, такі флагмани як Державне підприємство "Антонов" та Харківське державне авіаційне виробниче підприємство не можуть відновити серійний випуск літаків. Якщо не створювати умови для оздоровлення та розвитку авіабудування, при збереженні статус, Україна з високою долею вірогідності на протязі п’яти років втратить авіаційну промисловість та ще більше перетвориться на аграрну країну. А така втрата приведе до стагнації інших видів промисловості – через свою високу технологічність, одне робоче місце в авіабудуванні створює до 10-12 робочих місць в інших галузях, і в науці в тому числі Авіабудівна галузь є однією з головних в країні, і повинна нею залишитись
In a significant number of scientific papers on the development of the national economy, it is determined that the basic branch of the Ukrainian economy is the aviation industry, as one of the essential components industrial complex. It has 34 companies of various forms of ownership and purpose. Ukraine is one of the seven aviation countries in the world. But the industry accumulates and does not solve a number of problems that prevent the effective operation of both the industry and its individual enterprises. Unfortunately, such flagships as the Antonov State Enterprise and the Kharkiv State Aviation Production Enterprise cannot resume serial production of aircraft. If the conditions for the recovery and development of aircraft construction are not created, while maintaining the status, Ukraine will most likely lose the aviation industry within five years and become even more of an agrarian country. And such a loss will lead to the stagnation of other industries - because of its high manufacturability, one thing A job in aircraft construction creates up to 10-12 jobs in other industries, and in science, including the aircraft industry is one of the main in the country, and should remain so
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/48903
Appears in Collections:Матеріали конференцій кафедри організації авіаційних перевезень

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ЗАСТОСУВАННЯ АВІАЦІЇ В ГАЛУЗЯХ ЕКОНОМІКИ.pdfматеріали конференції255.69 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.