Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/48929
Title: Transportation of cargo in the modern world
Other Titles: Перевезення вантажів у сучасному світі
Authors: Шевченко, Юлія Вікторівна
Shevchenko, Yuliya Viktorivna
Bortnik, Yurii
Dohonova, Karina
Keywords: transportation
cargo
перевезення
вантажі
efficiency
ефективність
Issue Date: 27-Nov-2020
Publisher: National Aviation University
Citation: Shevchenko Y., Bortnik Y., Dohonova K. Transportation of cargo in the modern world // Materials of the International scientific-practical conference "Problems of aviation, multimodal organization transportation and application of aviation in industries economy". - Kyiv : NAU, 2020. - P. 30-31.
Abstract: The coronavirus pandemic has broken the familiar ties between manufacturers and consumers around the world and has made major changes to the business of transport and logistics companies. In the field of air cargo worldwide, there is a decrease in demand by 15%. Thus, the cancellation of passenger flights also affected the cost of cargo delivery services, since most of them were previously delivered by passenger aircraft. There are practically no cargo planes in any airline in the world because of the very high cost price. Therefore, tariffs increased by more than 2 times. As for imports, here there were problems of accumulation of goods at terminals and airports due to the cancellation of passenger traffic. In this situation, in order to maintain the level of air cargo transportation, airlines and cargo terminals are forced to find new opportunities for cargo transportation and create new conditions for its implementation. Simultaneous transportation of goods and passengers Under the current restrictions on air traffic, more and more airlines are starting to use their passenger planes for cargo flights. In addition, requirements for the social distance of passengers during seating are introduced for carriers. Chinese MRO Service Provider Hong Kong Aircraft Engineering Co. (HAECO), which specializes in interior design, engineering, certification and reconfiguration services for aircrafts and HAECO Cabin Solutions (Greensboro, USA) have developed solutions that allow airlines to carry cargo in the cabin of passenger aircraft. Based on these trends, HAECO Cabin Solutions has created four solutions that allow airlines to simultaneously carry goods and people in the aircraft cabin, in compliance with all the appropriate requirements for weight and balancing, using parcels to distance passengers.
Пандемія коронавірусу розірвала звичні зв’язки між виробниками та споживачами у всьому світі та внесла серйозні зміни в бізнес транспортних та логістичних компаній. У сфері авіаційних вантажів по всьому світу спостерігається зменшення попиту на 15%. Таким чином, скасування пасажирських рейсів також вплинуло на вартість послуг з доставки вантажів, оскільки більшість із них раніше доставлялися пасажирськими літаками. Вантажних літаків практично немає в жодній авіакомпанії світу через дуже високу собівартість. Тому тарифи зросли більш ніж у 2 рази. Що стосується імпорту, то тут були проблеми накопичення товарів у терміналах та аеропортах через скасування пасажирських перевезень. У цій ситуації, щоб підтримувати рівень авіаперевезень вантажів, авіакомпанії та вантажні термінали змушені знаходити нові можливості для перевезення вантажів та створювати нові умови для їх здійснення. Одночасне перевезення вантажів і пасажирів Згідно з чинними обмеженнями повітряного руху, все більше авіакомпаній починають використовувати свої пасажирські літаки для вантажних рейсів. Крім того, для перевізників запроваджуються вимоги щодо соціальної відстані пасажирів під час сидіння. Китайський постачальник послуг MRO Hong Kong Aircraft Engineering Co. (HAECO), яка спеціалізується на дизайні інтер’єрів, проектуванні, сертифікації та переконфігурації літаків, та HAECO Cabin Solutions (Грінсборо, США) розробили рішення, які дозволяють авіакомпаніям перевозити вантаж у салоні пасажирських літаків. На основі цих тенденцій створено HAECO Cabin Solutions чотири рішення, що дозволяють авіакомпаніям одночасно перевозити вантаж і людей у ​​салоні літака, дотримуючись усіх відповідних вимог щодо ваги та балансування, використовуючи посилки для віддалення пасажирів.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/48929
Appears in Collections:Матеріали конференцій кафедри організації авіаційних перевезень

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
конференция 3.pdfматеріали конференції239.9 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.