Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/49576
Title: Зв’язок акцентуацій характеру з емоційним інтелектом соціальних працівників
Authors: Лич, Оксана Миколаївна
Юдко, Аліна Вікторівна
Keywords: акцентуації характеру
емоційний інтелект
соціальні працівники
кореляція
Issue Date: 1-Apr-2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Лич О.М., Юдко А.В. Зв’язок акцентуацій характеру з емоційним інтелектом соціальних працівників // ПОЛІТ. Сучасні проблеми науки. Гуманітарні науки: тези доповідей ХХ Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених: [у 2-х т.]. – Т. 1 (м. Київ, 1-3 квітня 2020 р.) / [ред. кол.: В.М. Ісаєнко та ін.]; Національний авіаційний університет. – К.: НАУ, 2020. – C. 115-117
Abstract: В умовах кардинальних соціально-економічних і політичних змін українського суспільства особливої значущості набувають здібність адаптуватись до нових умов, здатність до усвідомлення та розуміння як власних емоцій, так й емоцій оточуючих людей. Дані здібності розглядаються в рамках концепції емоційного інтелекту. Актульність проблеми пов’язана з тим, що люди з низьким рівнем емоційного інтелекту можуть мати порушення в міжособистісних стосунках, можуть ненале- жним чином виконувати службові та сімейні обов’язки, все це може призвести до руйнування психологічного клімату, до погіршення здоров’я.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/49576
Appears in Collections:Політ. Сучасні проблеми науки. Гуманітарні науки 2020

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Юдко.pdf437.75 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.