Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/49594
Title: Технологія автоматизованої побудови логіко-лінгвістичних моделей
Authors: Динько, Андрій Юрійович
Keywords: дипломна робота
екстракція знань
логіко-лінгвістичні моделі
морфологічний аналіз
синтаксичний аналіз
Issue Date: Dec-2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: З розвитком інформаційних технологій кількість текстової інформації щороку зростає в геометричній прогресії. Даний процес в свою чергу спричиняє потребу в автоматизованому сортуванні і збереженні необхідного для користувачів. Велика кількість фізичних носіїв для зберігання потребує великих фінансових витрат на їхнє утримування і експлуатацію. З’являється проблема, в процесі пошуку користувачем, знаходження потрібної інформації. Ці всі фактори слугують розвитку галузі аналітичної обробки текстової інформації, метою якої є швидкий і зручний для користувача аналіз тексту і видача необхідної інформації. Постає питання про те як комп’ютерній системі зрозуміти природну мову і могти оперувати з нею і здійснювати екстракцію знань. Оскільки машини розуміють мову формул, то доцільним буде подати текстову інформацію у такому вигляді. Логіко-лінгвістичне моделювання забезпечує дану функцію, адже будує предикат сформований на основі синтаксичного аналізу речення природньої мови і дозволяє в подальшому здійснювати різного роду маніпуляції, при цьому зберігаючи зміст.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 29.12.2020 р. №580/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт вищої освіти в репозиторії НАУ". Керівник проекту: д.т.н., доцент, Вавіленкова А.І.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/49594
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри комп’ютеризованих систем управління

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФККПІ_2020_123_ДинькоАЮ.pdf1.98 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.