Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/49624
Title: Приватна колекція в українському культурно - мистецькому просторі: новації правової легалізації
Authors: Карпов, Віктор Васильович
Keywords: колекції
приватна колекція
музейний фонд
музейний предмет
правове регулювання
держава
Issue Date: 2019
Publisher: Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
Citation: Карпов В. Приватна колекція в українському культурно - мистецькому просторі: новації правової легалізації // Наукова атрибуція творів мистецтва, експертиза та оцінка культурних цінностей: Матеріали наук.-практ. конф. (23 – 24 жовтня 2019 р., Київ). Київ: НАКККІМ, 2019. С.60 – 63.
Abstract: Атрибуція, експертиза та оцінка творів мистецтва та предметів, що мають історичну, художню або культупну цінність є етапами процесу реєстрації їх у Музейному фонді України, який складається з державної та недержавної частин. Для педметів державної частини цього фонду, що зберігаються у музеях державної або комунальної форми власності, передбачений порядок організації обліку музейних предметів, викладений в Інструкції з організації обліку музейних предметів. У цьому документі викладено «порядок та основні вимоги до організації обліку музейних предметів державної частини Музейного фонду України, предметів музейного значення, предметів і матеріалів науководопоміжного фонду» і дія цього документу виключно «поширюється на музеї державної і комунальної форм власності всіх видів та організаційно-правових форм», а також і заповідники. З урахуванням того, що і Положення про Музейний фонд України містить таку норму, то маємо засвідчити відсутність правової регуляції діяльності приватних музеїв та приватних колекцій. Тобто, центральний орган виконавчої влади у сфері культури обійшов увагою правовий стан недержавної частини музейного фонду, який уже на теперішній час не набагато відстає від державної його частини як за чисельністю, так і за культурною вагою приватних колекцій.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/49624
Appears in Collections:Монографії кафедри комп'ютерних технологій дизайну і графікиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.