Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/49740
Title: Навчально-методичний комплекс з дисципліни «HR-Менеджмент»
Other Titles: Educational and methodical complex on the discipline "HR-Management"
Учебно-методический комплекс по дисциплине «HR-Менеджмент»
Authors: Новак, Валентина Олексіївна
Новак, Валентина Алексеевна
Novak, Valentyna
Кириленко, Оксана Миколаївна
Кириленко, Оксана Николаевна
Kyrylenko, Oksana
Разумова, Катерина Миколаївна
Разумова, Екатерина Николаевна
Razumova, Kateryna
Keywords: управління людськими ресурсами
HR менеджмент
трудові відносини
людський капітал
стратегічне управління персоналом
HR стратегії
human resource management
HR management
labor relations
human capital
strategic personnel management
HR strategy
управления человеческими ресурсами
HR менеджмент
трудовые отношения
человеческий капитал
стратегическое управление персоналом
HR стратегии
Issue Date: 2024
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Навчальна дисципліна вибіркового компонента із фахового переліку.Сформувати у майбутніх менеджерів сучасного економічного мислення та системи спеціальних знань у сфері управління персоналом для забезпечення ефективної кадрової стратегії та політики підприємств
Educational discipline of the selective component from the professional list, to form in future managers of modern economic thinking and system of special knowledge in the field of personnel management for maintenance of effective personnel strategy and policy of the enterprises
Учебная дисциплина выборочного компонента с профессиональной перечня, сформировать у будущих менеджеров современного экономического мышления и системы специальных знаний в области управления персоналом для обеспечения эффективной кадровой стратегии и политики предприятий
Description: 073 «Менеджмент»
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/49740
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси дисциплін кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Силабус HR-МЕНЕДЖМЕНТ_маг.pdfСилабус навчальної дисципліни «HR-МЕНЕДЖМЕНТ»386.52 kBAdobe PDFView/Open
2.1.3 CTP HR-management.pdfробоча програма434.42 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.