Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/50027
Title: Нейромережевий додаток визначення параметрів автоматичного регулятора
Authors: Покутній, Дмитро Іванович
Keywords: дипломна робота
штучна нейронна мережа
автоматичний регулятор
нейромережевий додаток
дослідження
розробка
Issue Date: Dec-2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Система автоматичного регулювання (САР) – це така система автоматичного керування, задача якої полягає у підтримці на заданому рівні або зміні по заданому закону вихідної величини Y(t) об'єкта. Система автоматичного регулювання складається з регульованого об'єкта та елементів управління, які впливають на об'єкт при зміні однієї або декількох регульованих змінних. Під впливом вхідних сигналів (управління або обурення), змінюються регульовані змінні. Мета ж регулювання полягає у формуванні таких законів, при яких вихідні регульовані змінні мало відрізнялися б від необхідних значень. Рішення даного завдання в багатьох випадках ускладнюється наявністю випадкових збурень (перешкод). При цьому необхідно вибирати такий закон регулювання, при якому сигнали керування проходили б через систему з малими спотвореннями, а сигнали шуму практично не пропускалися.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 29.12.2020 р. №580/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт вищої освіти в репозиторії НАУ". Керівник проекту: доцент Глазок Олексій Михайлович
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/50027
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри комп’ютеризованих систем управління

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФККПІ_2020_123_ПокутнійДІ.pdf1.48 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.