Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/50102
Title: Проблеми фінансових інновацій банківського сектору України
Other Titles: Problems of financial innovations of the banking sector of Ukraine
Authors: Пуськов, Дмитро Олексійович
Puskov, Dmytro
Keywords: фінансові інновації
банківський сектор
цифрова економіка
центральні банки
депозитні корпорації
фінансові технології
інформатизація
financial innovations
banking sector
digital economy
central banks
deposit taking corporations
financial technologies
informatization
Issue Date: 2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Пуськов Д.О. Проблеми фінансових інновацій банківського сектору України // Політ. Сучасні проблеми науки : тези доповідей ХХІ Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених . – Національний авіаційний університет. – Київ, 2021. - С. 28-29
Abstract: Цифрова економіка та стрімке поширення новітніх технологій зумовлюють кардинальні зміни фінансового сектору, що особливо очевидним стає на рівні трансформації відносин центральних банків, депозитних корпорацій, фізичних та юридичних осіб. Додатковим поштовхом у розвитку інноваційних послуг в банківській сфері стала пандемія COVID-19, що на початковому етапі призупинила впровадження фінансових технологій (FinTech), внаслідок негативних очікувань та введення режиму жорсткої економії на рівні фінансово-кредитних установ. Однак, тривалість пандемії та об’єктивна загроза здійснення звичних операцій у відділеннях банківських установ створили умови за яких, впровадження інноваційних фінансових технологій стало запорукою ефективної діяльності на висококонкурентному ринку світових фінансових послуг.
The digital economy and the rapid spread of new technologies are causing radical changes in the financial sector, which is especially evident at the level of transformation of relations between central banks, deposit-taking corporations, individuals and legal entities. An additional impetus to the development of innovative services in the banking sector was the COVID-19 pandemic, which initially suspended the introduction of financial technologies (FinTech), due to negative expectations and the introduction of austerity at the level of financial institutions. However, the duration of the pandemic and the objective threat of the usual operations in the branches of banking institutions have created the conditions under which the introduction of innovative financial technologies has become the key to effective activity in a highly competitive global financial services market.
Description: 1. Global Banking Outlook 2021 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://eyfinancialservicesthoughtgallery.ie/2021-global-banking-outlook/ 2. Національний банк приєднався до Глобальної мережі фінансових інновацій. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-priyednavsya-do-globalnoyi-mereji-finansovih-innovatsiy 3. Кузнецова М.А., Гуйгова Ю.І. Розвиток та впровадження інноваційних банківських послуг в Україні. Електронний журнал «Ефективна економіка» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8088 4. Чернявська О.В., Шалієвська Ж.С. Безготівкова економіка та система електронних платежів: сучасний стан і перспективи відповідно до стратегії розвитку фінансового сектору України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://sci-conf.com.ua/viii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-scientific-achievem ents-of-modern-society-1-3-aprelya-2020-goda-liverpul-velikobritaniya-arhiv/ 5. Попович О.В., Войновська. К.О. Особливості аудиту інформаційної безпеки банку при роботі з електронними грошима / О.В. Попович, К.О. Войновська // Формування ринкових відносин в Україні. – 2014. – № 12. – С. 127–130.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/50102
Appears in Collections:Політ. Економіка розвитку авіатранспортних підприємств. 2021

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Пуськов_Д_О - Дима Пуськов.pdfТези конференції358.3 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.