Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/50124
Title: Аналіз стабільності сучасних підприємств в умовах нестабільності зовнішніх факторів
Other Titles: Analysis of the stability of modern enterprises in conditions of instability of external factors
Authors: Циганій, Сергій Васильович
Tsyhanii, Serhii
Keywords: економічна стабільність
підприємство
зовнішні фактори
фінансова стійкість
саморегуляція
стійкість підприємства
economic stability
enterprise
external factors
financial stability
self-regulation
stability of the enterprise
Issue Date: 2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Циганій С.В. Аналіз стабільності сучасних підприємств в умовах нестабільності зовнішніх факторів // Політ. Сучасні проблеми науки : тези доповідей ХХІ Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених . – Національний авіаційний університет. – Київ, 2021. - С. 31-32
Abstract: Економічна стабільність підприємства стає одним із визначальних факторів його функціонування в сучасних умовах. У зв'язку з цим роль і значення аналізу та пошуку факторів підвищення економічної стабільності для самого підприємства та його контрагентів значно зростають. Поняття фінансової стійкості підприємств з точки зору їх функціонування та працездатності привертає більше уваги з боку теорії вивчення питання та практичного застосування. Це стає особливо важливим для організацій української економіки через затяжну зміну орієнтованості діяльності компаній на західний ринок та відхід від взаємозв’язків з Російською Федерацією, а також в зв’язку з пандемією, яка безумовно сколихнула всі підприємства та стала своєрідним каталізатором стійкості компаній до зовнішніх факторів впливу.
The economic stability of the enterprise becomes one of the determining factors of its functioning in modern conditions. In this regard, the role and importance of analysis and search for factors to increase economic stability for the company and its counterparties are growing significantly. The concept of financial stability of enterprises in terms of their functioning and efficiency attracts more attention from the theory of study and practical application. This becomes especially important for organizations of the Ukrainian economy due to the protracted change in the focus of companies on the Western market and the departure from relations with the Russian Federation, as well as in connection with the pandemic, which certainly shook all businesses and became a catalyst for resilience to external factors. impact.
Description: 1. Луссе А. В. Макроекономічна рівновага та стійкість економічного розвитку / А. В. Луссе., 2011. – 342 с. 2. Федорова Г. В. Облік та аналіз банкрутств / Г. В. Федорова., 2010. – 284 с. 3. Камаєв В. Д. Економіка та бізнес. / В. Д. Камаєв. – М: Економіка, 2013. – 237 с.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/50124
Appears in Collections:Політ. Економіка розвитку авіатранспортних підприємств. 2021

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ЦИГАНІЙ_С_В - Сергей Цыганий.pdfТези конференції281.76 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.