Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/50127
Title: Тенденції авіаційної промисловості, пост COVID-2019
Other Titles: Trends in the aviation industry, COVID-2019 post
Authors: Кушнір, Андрій Сергійович
Kushnir, Andrii
Keywords: авіаційні перевезення
авіабудування
вірусні загрози
дезінфекція
фінансові стратегії
віддалена робота
air transportation
aircraft construction
viral threats
disinfection
financial strategies
remote work
Issue Date: 2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Кушнір А.С. Тенденції авіаційної промисловості, пост COVID-2019 // Політ. Сучасні проблеми науки : тези доповідей ХХІ Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених . – Національний авіаційний університет. – Київ, 2021. - С. 22-23
Abstract: Криза, що спіткала світовий ринок авіаційних перевезень, позначилась і на індустрії авіабудування. Лідери ринку вже сьогодні змушені призупиняти виробництво авіаційної техніки та вживати оперативні заходи що до її модернізації з урахуванням нових вимог до запобігання вірусних загроз та впровадження додаткових заходів гігієни. Ці вимоги включають не тільки технічне переоснащення виробництва планерів, а й впровадження додаткової дезінфекції робочих місць, основного та управлінського виробничого персоналу авіабудівельних заводів. Наступною тенденцією, що негативно вплинула на ринок виробництва авіаційної техніки стало падіння цін на нафту. Високі ціни були одним з найважливіших чинників, які впливали на розробку літаків - поява нового покоління лайнерів Airbus A-320NEO і Boeing 737MAX, наприклад, була обумовлена створенням нових більш економічних двигунів. Тепер, як вважають деякі експерти, після різкого зниження цін на нафту і скорочення світового авіапарку потреба в нових, більш економних літаках вже не стоїть так гостро.
The crisis that hit the world air transport market also affected the aircraft industry. Today, market leaders are forced to suspend the production of aircraft and take prompt measures to modernize it, taking into account the new requirements for the prevention of viral threats and the introduction of additional hygiene measures. These requirements include not only the technical re-equipment of glider production, but also the introduction of additional disinfection of workplaces, main and managerial production staff of aircraft plants. The next trend that negatively affected the market for aircraft production was the fall in oil prices. High prices were one of the most important factors influencing the development of aircraft - the emergence of a new generation of Airbus A-320NEO and Boeing 737MAX, for example, was due to the creation of new more economical engines. Now, according to some experts, after a sharp drop in oil prices and a reduction in the world's fleet, the need for new, more economical aircraft is no longer so acute.
Description: 1. Impact of the coronavirus pandemic on the aircraft industry [Electronic resource] - https://avianews.info/vliyanie-pandemii-koronavirusa-na-aviastroitelnuyu-otrasl/ 2. Coronavirus hits the aviation industry [Electronic resource] - https://www.vedomosti.ru/business/articles/2020/03/25/826192-koronavirus-aviatsionnoi-promishlennosti 3. Airbus reports Full-Year (FY) 2020 results [Electronic resource] - https://www.airbus.com/newsroom/press-releases/en/2021/02/airbus-reports-full-year-2020-results.html 4. Report on market size, share and production trends manufacturing market [Electronic resource] - https://www.grandviewresearch.com/industryanalysis/aerospace-parts 5. Антипенко Н.В., Рибак О.М. Пироженко Ю.В. Підвищення рентабельності перевезень шляхом модернізації Економіка. Фінанси. Право. Щомісячний інформаційно – аналітичний журнал. – К. 2020. р., С. 10-15
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/50127
Appears in Collections:Політ. Економіка розвитку авіатранспортних підприємств. 2021

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Кушнір_А_С - Андрій Сергійович Кушнір.pdfТези конференції209.85 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.