Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/50745
Title: 21st century design: function. individuality. ecology
Other Titles: Дизайн 21 століття: функція. індивідуальність. екологія
Authors: Poplavska, E.
Keywords: design
packaging
product
polyethylene
plastic
дизайн
упаковка
продукт
поліетилен
пластик
Issue Date: Apr-2021
Publisher: National Aviation University
Citation: Poplavska E.V. 21st century design: function. individuality. ecology // Flight. Modern problems of science: abstracts of the XXI International scientific-practical conference of applicants for higher education and young scientists. - National Aviation University. - Kyiv, 2021. - P. 180-181
Abstract: Information retrieval is an important component for a logical understanding of the meaning of the product, as well as its use in creating design and emotional impact on the buyer. Before creating any sketches, you need to understand the market of competitors on this topic and the target audience. Next, determine what impression the product should make on a person to want to buy the product? The product should be clear, because the buyer needs 15-60 seconds to determine the first, often basic, impression of interest or indifference to the product. Clear design is, graphically executed, answers to the first questions in a person's head. The information provided by the packaging design is parallel to the flow of ideas that are concretized in a single logical direction. It is important to give a person exactly what he needs - then the buyer's decision will be quick and confident, and the product will be remembered. Brand identity is a special identity of a specific product that is difficult to apply to any other packaging. You can use coloring, illustrations, original fonts or materials as a tool for attracting attention ... The point is that the product seems absolutely simple and easy to remember by its design. And this does not mean that everything is really simple, the complexity of the design is to create a unique design, looking at which you will understand how simple and logical it is for this product, so it is irrelevant to use for anything else. It is important that the first impression of the product is a fully harmonious picture, reflected in a single style. In the design of a unique package there should be a scheme, a plan, or a perfect reconstruction of the structures of the composition - this is when the package states everything and almost nothing. Focusing on the important internal components of the design, it is necessary to mention the actual affiliation of the design to the product within the present. The goal: to create a product that will reveal its individuality in the 21st century and the probability of being at the current pace in 20 years. An effective way to incorporate design into the present is to use fashion trends and tendencies, such as smart design elements such as QR codes. How to leave all the necessary information on the package, and illustrate the additional message with a QR-code to go to the site for a more detailed acquaintance with the product.
Пошук інформації є важливою складовою для логічного розуміння значення товару, а також його використання при створенні дизайну та емоційного впливу на покупця. Перш ніж створювати будь-які ескізи, потрібно зрозуміти ринок конкурентів на цю тему та цільову аудиторію. Далі визначте, яке враження товар повинен справити на людину, яка бажає придбати товар? Товар повинен бути чітким, оскільки покупцеві потрібно 15-60 секунд, щоб визначити перше, часто основне, враження про інтерес чи байдужість до товару. Чіткий дизайн - це графічне виконання, відповіді на перші питання в голові людини. Інформація, надана дизайном упаковки, паралельна потоку ідей, які конкретизуються в єдиному логічному напрямку. Важливо дати людині саме те, що йому потрібно - тоді рішення покупця буде швидким і впевненим, а товар запам’ятається. Ідентичність бренду - це особлива ідентичність конкретного товару, яку важко застосувати до будь-якої іншої упаковки. Ви можете використовувати забарвлення, ілюстрації, оригінальні шрифти або матеріали як інструмент для привернення уваги ... Справа в тому, що товар здається абсолютно простим і легко запам’ятовується своїм дизайном. І це не означає, що все насправді просто, складність дизайну полягає в створенні унікального дизайну, дивлячись на який ви зрозумієте, наскільки це просто і логічно для цього продукту, тому використовувати для чогось іншого нецільно. Важливо, щоб перше враження від товару було повністю гармонійним, відображеним в єдиному стилі. У дизайні унікальної упаковки повинна бути схема, план або досконала реконструкція конструкцій композиції - це коли в упаковці зазначено все і майже нічого. Зосереджуючись на важливих внутрішніх компонентах дизайну, необхідно згадати фактичну приналежність дизайну до виробу в межах сьогодення. Мета: створити продукт, який виявить його індивідуальність у 21 столітті та ймовірність досягнення нинішніх темпів через 20 років. Ефективним способом включити дизайн у сьогодення є використання модних тенденцій та тенденцій, таких як розумні елементи дизайну, такі як QR-коди. Як залишити всю необхідну інформацію на упаковці, а додаткове повідомлення проілюструвати QR-кодом для переходу на сайт для більш детального ознайомлення з товаром.
Description: 1. Osnovy.Hrafichnyy dyzayn 03.Heneruvannya idey/Hevid Embrouz,Nil Leonard. 2. Eko-pakuvannya.Pakuvannya iz hofrokatonu.Pakuvannya iz shponu./ http://housebox.com.ua 3. 10 uspishnykh ukrayinsʹkykh brendiv/DISCURSUS
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/50745
Appears in Collections:Політ. Технічна естетика, дизайн та геометричне моделювання. 2021

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Poplavska_1.pdfТези конференції631.48 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.