Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/51280
Title: Психологічні особливості прояву емпатії у студентів гуманітарних та технічних спеціальностей
Authors: Кривоносенко, Надія Олександрівна
Keywords: дипломна робота
емпатія
емпатійні здібності
почуття
рівень емпатії
канали емпатії
психологічні особливості юнацького віку
арт-терапія
студенти гуманітарних та технічних спеціальностей
Issue Date: Jun-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: В сучасних реаліях сьогодення, однією з найважливіших актуальних проблем розвитку суспільства є гуманізація, яка вимагає нового типу взаємовідносин між людьми, побудованих на гуманістичній основі, на повазі до індивідуальності кожного. Процес затвердження нових цінностей набуває особливої актуальності, головною з яких є формування духовної культури людини, невід'ємною частиною якої є її емоційна зрілість, багатство почуттів, здатність до співпереживання, співчуття, вміння радіти за іншого. Відомо, що через різкі негативні зміни соціально-економічної структури суспільства не тільки перед молоддю, а й перед усіма людьми постає проблема самотності, нерозуміння і нерозділеності. Відсутність розуміння, співпереживання і співчуття штовхає молодих людей на пошуки виходу зі складної ситуації. Іноді, цим рішенням буває погляд в примарну реальність: наркоманію, злочинність, спроби суїциду. Тому, закономірно виникає питання про подолання такої відчуженості, холодної байдужості, про причини зникнення доброго емоційного ставлення людей один до одного. Саме емпатія розуміється в психології як емоційна чуйність та увага до іншого, його прикрощів та радощів, вона проявляється в бажанні надавати допомогу та підтримку оточуючих. Таке ставлення до людей передбачає розвиток гуманістичних цінностей особистості, без чого практично неможлива її абсолютна самореалізація. Тільки в процесі особистісного розвитку, коли людина все глибше пізнає себе, свою неповторну унікальність, вона стає більш чутливою та здатною прийняти унікальність та індивідуальність інших. Ці перетворення були б неможливі без застосування спеціальних психокорекційних методів, зокрема арт-терапевтичних засобів. Арт-терапія є одною з основних напрямків психотерапевтичної роботи. Вона є засобом спілкування між людьми, що може бути посередником у діалозі часів, вчить розуміти людину та співпереживати їй, коли «чужі» емоції, почуття, переживання стають «своїми», треба докласти всіх зусиль, щоб навчити юнака. Всі види малюнкової терапевтичної діяльності забезпечують розвиток душевної чутливості. Їх особливості та тісний взаємозв'язок підсилюють динаміку її розвитку. Арттерапія є одною з основних напрямків психотерапевтичної роботи. Вона є засобом спілкування між людьми, що може бути посередником у діалозі часів, вчить розуміти людину та співпереживати їй, коли «чужі» емоції, почуття, переживання стають «своїми», треба докласти всіх зусиль, щоб навчити юнака. Рівень розвитку емпатії є важливою психологічною та соціальною проблемою, від вирішення якої залежить особистості: розвивається емоційна сфера, удосконалюється мислення, підвищується емоційного інтелекту та адаптивні та комунікативні можливості. Людина стає чуйною до краси в мистецтві та в житті. Емпатія є головною соціальною емоцією і в найзагальнішому вигляді визначається як здатність індивіда емоційно відгукуватися на переживання до інших людей. Вона передбачає суб'єктивне сприйняття іншої людини, проникнення в її внутрішній світ, розуміння її переживань, думок і почуттів. Емпатія як комунікативна властивість особистості студента сприяє вирішенню глибоких людських питань і відкриває нові можливості для більш ефективного впливу на особистість в спілкуванні. Вона є одним з передачі взаємовідносин між людьми. Виявляється в прагненні надавати допомогу, підтримку іншим людям та співпереживати. Веде до розвитку гуманістичних цінностей особистості людини. Тому дослідження розвитку емпатії саме у студентської молоді є дуже важливим та актуальним аспектом у галузі психології.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од «Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету». Кваліфікаційна робота випускника освітнього ступеня «Бакалавр», галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальність 053 «Психологія», освітньо-професійна програма «Практична психологія». Керівник проекту: старший викладач Демченко Наталія Іванівна
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/51280
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри педагогіки та психології професійної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФЛСК_2021_053_Кривоносенко_Н.О..pdfдипломна робота1.02 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.