Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/51592
Title: Формування мотиваційного компонента освітньої діяльності у студентів закладів вищої освіти в умовах дистанційного навчання
Other Titles: The students of establishments of higher education have forming of motivational component of educational activity in the conditions of the controlled from distance studies
Authors: Лаврухіна, Тетяна Василівна
Lavrukhina, Tetiana
Keywords: освітня діяльність
дистанційне навчання
мотиваційний компонент
мотивація до навчання
educational activity
distance studies
motivational component
motivation is to the studies
Issue Date: Apr-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Лаврухіна Т.В. Формування мотиваційного компонента освітньої діяльності у студентів закладів вищої освіти в умовах дистанційного навчання / Т.В. Лаврухіна// Актуальні проблеми вищої професійної освіти. – Київ, 2021. – С. 44-45
Abstract: Сучасна соціально-медична та епідемічна ситуація, що панує вже впродовж року вплину на освітнє середовище, а саме, на стан вищої освіти та її організацію. Швидкий перехід та панування дистанційного навчання вплинуло на мотиваційний компонент навчальної діяльності сучасних студентів. На сьогодні ми маємо як позитивні зміни (мобільне відвідування занять) так і негативні, а саме, зниження мотиваційного компоненту навчальної діяльності сучасних студентів вищих навчальних закладів. Перехід до дистанційного навчання у ВНЗ виявив, що більшість методів мотивації до навчальної діяльності працюють не так ефективно, як в традиційній вищій школі.. Наприклад, студенти не можуть порівняти свої досягнення з успіхами інших, існують у власному он-лайн просторі, де спілкування відбувається в основному з викладачами. Отже, постає проблема формування мотиваційного компоненту навчальної діяльності в умовах дистанційного навчання.
In this article the mechanisms of students motivation in distance education in higher education are reviewed, the researches of modern domestic and foreign scientists on this issue are analyzed, the major practical recommendations for improving motivation in distance learning are highlighted.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/51592
Appears in Collections:Матеріали конференції кафедри педагогіки та психології професійної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Лаврухіна Т.В..pdfстаття484.69 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.