Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/51593
Title: Пропедевтична підготовка як передумова ефективної навчально-пізнавальної діяльності іноземних студентів
Other Titles: Introductory preparation as pre-condition of effective educational-cognitive to activity of foreign students
Authors: Михеєва, Тамара
Mykheieva, Tamara
Keywords: навчально-пізнавальна діяльність
іноземні студенти
підготовче відділення
формування готовності до навчання
educational-cognitive activity
foreign students
preparatory separation
forming of readiness is to the studies
Issue Date: Apr-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Михеєва Т. Пропедевтична підготовка як передумова ефективної навчально-пізнавальної діяльності іноземних студентів / Т. Михеєва // Актуальні проблеми вищої професійної освіти. – Київ, 2021. – С.58
Abstract: Згідно офіційних даних Українського державного центру міжнародної освіти Міністерства освіти і науки України (УДЦМО МОНУ) на сьогоднішній день 455 закладів вищої освіти надають освітні послуги 80470 іноземним студентам зі 158 країн світу. Їх підготовка провадиться за різними напрямками: основне навчання, мовна підготовка, післядипломна освіта, програми академічної мобільності. Так, згідно нормативного документу, яким визначено особливості організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства у навчальних закладах незалежно від їх підпорядкування та форм власності, навчання іноземців здійснюється за очною (денною), заочною та дистанційною формами здобуття освіти. В той же час навчання іноземців на підготовчих факультетах, відділеннях (підрозділах) в Україні здійснюється за денною формою згідно з навчальними програмами, розробленими навчальними закладами (Наказ МОН України № 1541 від 01.11.2013 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства»). Незважаючи на те, що у багатьох вітчизняних університетах упроваджено викладання фахових дисциплін англійською мовою (англопроект), значна кількість іноземців, приїжджаючи в Україну опановувати обрану спеціальність, з метою вивчення української мови проходить навчання на підготовчих відділеннях (факультетах), які виступають свого роду сполучними ланками між школою на батьківщині кожного окремого іноземця та університетом. Так, успішно пройшовши навчання на підготовчому факультеті (відділенні), іноземні громадяни отримують свідоцтво встановленого зразка.
This article is devoted to the issue of training foreign citizens in Ukrainian universities. The importance of pre-university training of foreign citizens is emphasized. It is proved that effective general scientific training promotes the formation of foreign students such social skills as communication, teamwork, leadership skills, time management, conflict management.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/51593
Appears in Collections:Матеріали конференції кафедри педагогіки та психології професійної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Михеєва Т.pdfстаття470.95 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.