Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/51611
Title: Особистісний розвиток і професійне становлення авіаційного фахівця в освітньо-інформаційному середовищі ЗВТО
Other Titles: Personality development and professional becoming of aviation specialist in to educationally informative environment of establishment of higher technical education
Authors: Ладогубець, Наталія Віталіївна
Ladohubets, Nataliia
Хоменко-Семенова, Леся Олексіївна
Khomenko-Semenova, Lesia
Keywords: авіаційний фахівець
освітньо-інформаційне середовище
професійне становлення авіаційного фахівця
освітня парадигма
aviation specialist
educationally informative environment
professional becoming of aviation specialist
educational paradigm
Issue Date: Apr-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Ладогубець Н.В., Хоменко-Семенова Л.О. Особистісний розвиток і професійне становлення авіаційного фахівця в освітньо-інформаційному середовищі ЗВТО / Н.В. Ладогубець, Л.О. Хоменко-Семенова // Актуальні проблеми вищої професійної освіти. – Київ, 2021. – С. 45
Abstract: Зростання та швидка зміна інформаційних потоків в динамічно-синергетичному освітньому середовищі, соціально-економічні та політичні перетворення на сучасному етапі розвитку суспільства, інтеграція та диференціація наукових галузей, вимоги ринку праці до нових способів і дій перетворення дійсності, сприяють формуванню кардинально нових дослідницьких і практичних завдань перед освітньою системою закладів вищої технічної освіти (ЗВТО). Застосування нової «мисленєво-діяльнісно-результативної» освітньої парадигми визначило перехід від процесного підходу в організації професійної підготовки майбутніх фахівців ЗВТО до результативного, сприяючи формуванню нових освітніх результатів забезпечення країни авіаційними фахівцями, які здатні компетентнісно, самостійно і відповідально вирішувати багатофункціональні проблеми, готові до постійного профільного зростання, соціальної та професійної мобільності.
In this work attention is focused on the professional training of a future specialist in the aviation industry, whose complex task is to form the ability to live and work in conditions of information uncertainty, and also reveals the features of his personal and professional development.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/51611
Appears in Collections:Матеріали конференції кафедри педагогіки та психології професійної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ладогубець Н.В., Хоменко-Семенова Л.О..pdfстаття491.29 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.