Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/51613
Title: Індивідуальна стратегія підготовки майбутніх інженерів в умовах освітньо-інформаційного середовища технічного університету
Other Titles: Individual strategy of preparation of future engineers in the conditions of educationally informative environments of technical university
Authors: Рахманов, Віталій Олегович
Rakhmanov, Vitalii
Keywords: майбутні інженері
освітньо-інформаційне середовище
стратегія підготовки майбутніх інженерів
освітній процес
індивідуальна стратегія підготовки
види навчальної роботи
future engineer
educationally informative environment
strategy of preparation of future engineers
educational process
individual strategy of preparation
types of educational work
Issue Date: Apr-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Рахманов В.О. Індивідуальна стратегія підготовки майбутніх інженерів в умовах освітньо-інформаційного середовища технічного університету / В.О. Рахманов // Актуальні проблеми вищої професійної освіти. – Київ, 2021. – С.71-72
Abstract: Планування індивідуальної стратегії підготовки майбутніх інженерів розпочинається з визначення цілей навчальної дисципліни, а саме, досягнення відповідного рівня компетентності на визначеному етапі підготовки; розвитку ініціативи; саморегуляції; творчого підходу до виконання поточних робіт, враховуючи індивідуальність кожної особистості. При цьому, стратегічною метою цього етапу є підвищення рівня самостійності. Саме тому, на практичних заняттях майбутні інженери виконували самостійні роботи різної складності з отриманням відповідних балів. Крім того, майбутнім інженерам давалось право самостійно обирати для себе вид навчальної роботи, а саме: рольові ігри, використання Вікі-технологій, виконання презентації в програмі prezi.com тощо.
The use of individual training strategy for future engineers is to implement the optimal choice of learning technologies through which you can achieve a high level of competence, enhance cognitive activity, development of logical thinking, creativity, sociability, mobility, flexibility and more. It is these conditions that determine the availability of educational and information environment in learning, which should ensure the achievement of the best results through the implementation of educational goals and which are most naturally integrated into the existing structure of the educational process.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/51613
Appears in Collections:Матеріали конференції кафедри педагогіки та психології професійної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Рахманов В.О..pdfстаття576.34 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.